Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Moje Małe i Duże Mikropodróże” ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat do udziału w konkursie fotograficznym.

Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna krajobrazu, ludzi, przyrody, architektury, różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży. Jeśli, ze względu na panujące warunki, dalekie podróże okażą się niemożliwe, podróże mogą mieć wymiar mikro – przedstawiając nasze najbliższe otoczenie z ciekawej, nietuzinkowej perspektywy.

Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice fotograficznej.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszenia. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane w innym konkursie fotograficznym.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest doręczenie organizatorom wypełnionej
i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do regulaminu.


Termin nadsyłania prac:
                                         13 czerwca- 26 sierpnia 2022r.
Termin ogłoszenia wyników:                                  1 września 2022 r.
Termin wystawy i rozstrzygnięcie konkursu:        6 wrzesień 2022 r.


Przewidziane są dwie kategorie wiekowe, w których można zgłaszać prace:
- I kategoria: 10 - 12 lat
- II kategoria: 13 - 15 lat.

Zdjęcia muszą być wykonane przez uczestnika lub uczestniczkę samodzielnie.
adres Organizatora:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
43 – 267 Suszec, ul. Ogrodowa 22
tel.: 32 212 44 91 wew. 19
e–mail: konkursy@kulturasuszec.pl
www.kulturasuszec.pl

 

 

do pobrania:

regulamin oraz formularz zgłoszeniowy

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 01.09.2022

Nagrody: rzeczowe, vouchery

Przedział wiekowy: 10-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny