Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Nakręć się – Ogólnopolski konkurs filmowy

PROJEKTORNIA Gdański Archipelag Kultury zaprasza miłośników sztuki filmowej (bez limitu wieku) do wzięcia udziału w jedenastej edycji ogólnopolskiego konkursu „Nakręć się!”.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych, niepełnoletni biorą udział za zgodą swoich opiekunów ustawowych (rodzice, opiekunowie).
Filmy powinny dotyczyć pasji lub wydarzeń, które inspirują autorów do działania. W   konkursie   biorą   udział   filmy   wykonane   ogólnodostępnym sprzętem (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub smartfonem).
Maksymalna długość filmu: 3 minuty.
Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość filmów.
Prace należy oznaczyć godłem. Do pracy konkursowej należy dołączyć w osobnej zapieczętowanej kopercie oznaczonej tym samym godłem, kartę zgłoszenia (wzór w załączniku  Regulaminu),  w  której  znajdują  się  podstawowe  dane uczestnika/uczestniczki:    imię,    nazwisko,    wiek,    adres,    numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, tytuł pracy.

Termin nadsyłania filmów do 24 lutego 2021 roku na adres:

PROJEKTORNIA GAK
ul. Dworska 29 a
80- 506 Gdańsk

lub na adres mailowy projektornia@gak.gda.pl

Najciekawsze   filmy   zostaną   zaprezentowane   i   nagrodzone 5 marca 2021roku w klubie PROJEKTORNIA GAK. Przewidziane są: nagroda główna w wysokości 1000 zł, dwie nagrody rzeczowe (dla drugiego  i  trzeciego  miejsca)  oraz  wyróżnienia.  Wyniki  konkursu wraz  z  danymi  laureatów  (imię  i  nazwisko)  zostaną  podane  do publicznej wiadomości.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu filmowego

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 5 marca 2021

Nagrody: nagroda główna, nagrody rzeczowe, wyróżnienia

Przedział wiekowy: bez ograniczeń

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny