Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Od nas zależy nasze bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych – powiatowy konkurs plastyczny dla dzieci

„Od nas zależy nasze bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych”

Organizatorem konkursu jest Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Świetlik”

Celem konkursu plastycznego jest:

  • Propagowanie zasad bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowych,

  • Przybliżenie dzieciom i młodzieży zagrożeń wynikających z braku ostrożności na terenach kolejowych,

  • Rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży,

  • Kształtowanie postaw społecznych: pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych,

  • Wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia.


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych z  terenu powiatu łukowskiego.

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-4 lub A-3 w dowolnej technice plastycznej (bez makiet) promującej bezpieczne zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych.

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 30 listopada 2023 r. na adres:

Szkoła Podstawowa im, ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego
Mikłusy 37
21-404 Trzebieszów

 

Dla laureatów i osób wyróżnionych zestawy gadżetów przygotował organizator kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd…” - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkolny Klub Bezpieczeństwa "Świetlik"

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: grudzień 2023

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7- 14

Region: powiatowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki