Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Nasz świat za 1000 lat…” – ekologiczny konkurs plastyczny dla dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-15 lat do udziału w ekologicznym konkursie plastycznym pt. „Nasz świat za 1000 lat…”.

Zadaniem dzieci jest stworzenie ilustracji przedstawiającej wygląd naszej planety za 1000 lat. Technika wykonania prac jest dowolna, można wykorzystać farby, kredki, bibułę, papier kolorowy, cokolwiek podpowie nieograniczona dziecięca wyobraźnia. Termin zgłaszania ilustracji mija 25 czerwca 2021.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu pt. „Nasz świat za 1000 lat…” może być każde dziecko w wieku 6-15 lat.

 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.

 3. Konkurs organizowany jest w ramach projektu dotyczącego działań z zakresu edukacji globalnej prowadzonych w Zagłębiowskiej Mediatece.

 4. Konkurs rozpoczyna się 14 czerwca 2021 r., a kończy 25 czerwca 2021

 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


 

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat.

 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie ilustracji przedstawiającej wygląd naszej planety za 1000 lat.

 3. Technika wykonania: dowolna (różne techniki plastyczne), format A4 lub A3.

 4. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.

 5. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.

 6. Prace można: • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, Dział Instruktażu i Promocji z dopiskiem „Nasz świat za 1000 lat…” do dnia 25 czerwca 2021 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane, decyduje data stempla pocztowego);

 • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Instruktażu i Promocji – poziom II). 1. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (do pobrania na biblioteka.sosnowiec.pl).


 

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.

 2. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.

 3. Twórcze spędzanie wolnego czasu.

 4. Promowanie zachować proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.


 

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.

 2. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych, za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.

 3. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę i samodzielność wykonania pracy.

 4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe.

 5. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.

 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 30 czerwca 2021 r. na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka.sosnowiec.pl). O wygranej laureaci zostaną również powiadomieni telefonicznie.


 

Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu - Zagłębiowskiej Mediateki, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266-33-96 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosonowiec.pl

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

karta zgłoszenia

 

 

Nasz_świat_za_1000_lat_-_konkurs_-_plakat

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30 czerwca

Nagrody: nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia

Przedział wiekowy: 6-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny