Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKi FESTIWAL FILMÓW UCZNIOWSKICH „MŁODE ALBATROSY 2019″

Organizatorem festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 51w Gdyni. Do udziału w konkursie zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu całej Polski.

Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące warunki:

  • gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment), dowolny,

  • czas trwania filmów do 10 minut,

  • zapisane na płycie DVD/CD w formacie .mp4,

  • płyty powinny być czytelnie opisane i zawierać: tytuł, imię i nazwisko reżysera, czas projekcji.


Prace konkursowe można zgłaszać do 17 maja 2019 roku na adres organizatora konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 51
ul. Słowackiego 53
81-392 Gdynia

 

Regulamin

V OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU FILMÓW UCZNIOWSKICH „MŁODE ALBATROSY 2019″

1. Organizatorem festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 51, 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53 oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 81-372 Gdynia, Plac Grunwaldzki 2.

2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów.

3. Uczestnikami konkursu (autorami filmów) mogą być uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z całej Polski.

4. Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące warunki:

  • gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment), dowolny,

  • czas trwania filmów do 10 minut,

  • zapisane na płycie DVD/CD w formacie .mp4,

  • płyty powinny być czytelnie opisane i zawierać: tytuł, imię i nazwisko reżysera, czas projekcji.


5. Wypełniony formularz oraz dwie kopie filmu (na płytach DVD/CD) należy przesłać na adres organizatora (Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia), z dopiskiem „Młode Albatrosy 2019”. Termin nadsyłania filmów upływa 17 maja 2019 r.

6. Autorzy zgłaszający film wyrażają zgodę na jego publiczną projekcję w ramach festiwalu filmowego oraz umieszczenie filmu lub jego fragmentów na stronie www przeglądu.

7. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu.

8. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie lub nakręcone przed rokiem 2018.

9. Filmy zgłoszone do konkursu zostaną ocenione i nagrodzone przez jury powołane przez organizatora.

10. Jury przyzna autorom (reżyserom) najlepszych filmów 3 statuetki „Młodego Albatrosa” oraz 3 nagrody.

11. Jury młodzieżowe – powołane przez organizatorów – przyzna swoją nagrodę.

12. Jury może przyznać także dodatkowe nagrody indywidualne (np. za: scenariusz, oryginalną muzykę, najlepszą rolę aktorską, montaż, reżyserię, zdjęcia). Łączna pula nagród wynosi 5 000 PLN.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród w zależności od wartości artystycznych nadesłanych filmów.

14. Konkurs zostanie zakończony pokazem nagrodzonych filmów oraz galą wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2019 r., w Gdyńskim Centrum Filmowym.

15. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

16. Filmy nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zachowania kopii filmów w archiwum festiwalowym.

17. Autorom nagrodzonych filmów – nieobecnym na gali finałowej – zostaną wysłane wyłącznie dyplomy.

Do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna RODO

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: szkoły podstawowe

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki