Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży na projekt maskotki Szlaku Zabytków Techniki

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza dzieci i młodzież do 18 roku życia do udziału w konkursie na projekt maskotki Szlaku Zabytków Techniki. Projekt powinien  kojarzyć się z filozofią Szlaku oraz Industriady.


Technika wykonania prac dowolna plastyczna płaska.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jeden lub dwa projekty.

Prace należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko,  adres oraz  numer  kontaktowy; w przypadku zgłoszeń elektronicznych informacje o autorze należy zamieścić w treści maila.

Do projektu w formie skanu lub oryginału należy dołączyć:
a)wypełniony formularz zgłoszeniowy;
b)podpisane oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich;
c)podpisaną zgodę na wykorzystanie wizerunku;
d)podpisaną klauzulę informacyjną;
- powyższe dokumenty stanowią załącznik do regulaminu konkursu, podpisuje je uczestnik oraz rodzin lub opiekun pracy uczestnika konkursu.

Zgłoszenia należy wysłać drogą mailową na adres: szlak@muzeumgornictwa.pl, w tytule wiadomości wpisując “Konkurs na maskotkę SZT” lub dostarczyć w zamkniętej kopercie pod adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Ul. Georgiusa Agricoli 2
41-800 Zabrze

Termin zgłaszania prac na konkurs upływa 16 sierpnia 2021 roku, rozstrzygnięcie konkursu podczas Industriady 2021, 11 września.

Kryteria oceny prac:
a) zgodność projektu z zadaniem konkursowym;
b) kreatywność i oryginalność projektu;
c) walory  użytkowe –możliwość  realizacji  w  oparciu  o  pracę  konkursową profesjonalnego projektu maskotki Szlaku

Nagrody: nagroda główna oraz dwa wyróżnienia.

Informacji o konkursie udziela:

Anna Wagner
tel. 32 630 30 91 wew.2217
adres e-mail: awagner@muzeumgornictwa.pl

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin konkursu

załącznik do regulaminu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 14 września 2021

Nagrody: tak: główna oraz dwa wyróżnienia

Przedział wiekowy: do 18 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny