Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs “Co dodaje mi skrzydeł – Moja Pasja”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Plecaka organizowana jest trzecia edycja konkursu, którego celem jest pokazanie różnorodnych dziecięcych pasji.

Uczestnikami konkursu mogą być szkoły lub organizacje pozarządowe (NGO).

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe.

 • I kategoria – dla dzieci w wieku szkolnym od I do III klasy szkoły podstawowej oraz dla dzieci, które ukończyły lub ukończą w 2022 roku 6 lat.


Technika i format prac: Praca plastyczna. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka itp. (na podłożu papierowym), dopuszczalny format dowolny.

 • II kategoria – dla dzieci w wieku szkoły podstawowej klasy IV – VI.


Technika i format prac: Prezentacja lub praca plastyczna. Prezentacja zgłoszona do konkursu może zostać zrobiona w dowolnym programie z dowolną ilością slajdów. Powinny być w niej zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji).

Praca plastyczna. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka itp. (na podłożu papierowym), dopuszczalny format dowolny.

 • III kategoria – dla młodzieży w klasie VII-VIII szkoły podstawowej i w wieku ponadgimnazjalnym do 20 lat


Technika i format prac: Praca pisemna. Zadanie konkursowe polega na napisaniu o swojej pasji, zainteresowaniach, hobby w oryginalny, ciekawy sposób w dowolnej formie pisemnej.

Praca plastyczna. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka itp. (na podłożu papierowym), dopuszczalny format dowolny.

Zasady konkursu

Oceny prac dokona komisja, której liczbę i skład osobowy ustala koordynator konkursu w szkole lub organizacji pozarządowej, w której uczeń zgłosił swoją pracę. Komisja będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych, w których szkoła zdecyduje się wystartować.

Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Do konkursu można zgłaszać prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest uczestnik.

Termin

Szkoła lub NGO zobowiązuje się wysłać listę laureatów oraz wyróżnień przed 210.12.2023 r. na maila konkurs@flyingbag.org.

Nagrody

Dla laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody, które sponsoruje BIC Polska. Pula nagród liczy po trzy zestawy nagród dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej (łącznie dziewięć zestawów dla dziewięciu laureatów) i nagrody pocieszenia dla maksymalnie 9 osób z każdej kategorii.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Szkoła zobowiązuje się do opublikowania prac laureatów z informacją o konkursie na:
  • stronie internetowej szkoły i/lub oficjalnym koncie szkoły na Facebooku oraz w innych mediach społecznościowych

 2. Umieszczając informację o konkursie, szkoła powinna zawrzeć:
  • organizatorów konkursu: Fundacja Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków / Flying Bag oraz BIC Polska.
  • informacje o Międzynarodowym Dniu Plecaka.


 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 10/12/2023

Nagrody: Dla laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody, które sponsoruje BIC Polska. Pula nagród liczy po trzy zestawy nagród dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej (łącznie dziewięć zestawów dla dziewięciu laureatów) i nagrody pocieszenia dla maksymalnie 9 osób z każdej kategorii.

Przedział wiekowy: 6-20

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny