Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolski Konkurs „Ekonomia w bajce, bajka w ekonomii”

Konkurs jest organizowany przez stowarzyszenie „Bajka”, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 13 w Olsztynie.

Zadanie konkursowe: napisanie bajki na temat związany z ekonomią. Bajka musi być skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i być zgodna z tematem Konkursu.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną bajkę konkursową, nie publikowaną wcześniej oraz nie biorącą udziału w innych konkursach.

Utwór musi zostać nadesłany w języku polskim i być w całości dziełem autora.
Autor nie podpisuje pracy imieniem i nazwiskiem, a pseudonimem.

Warunki techniczne: Organizator ustala, że maksymalna długość bajki wynosi 8 stron maszynopisu (Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,15.) Utwór może być napisany wierszem lub prozą.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych, w każdej grupie jurorzy wybiorą 5 nagrodzonych utworów.
• 10-15 lat
• 16-21 lat

Kryteria oceny pracy: zrozumienie i zrealizowanie tematu, kreatywność oraz oryginalność pomysłu. Oprócz tego będzie zwracana uwaga na bogactwo języka, poprawność stylistyczną oraz ortografię.

UWAGA, ZMIANA TERMINU:

Ze względu na sytuację epidemiczną, organizatorzy I Ogólnopolskiego  Konkursu "Ekonomia w bajce, bajka w ekonomii" podjęli decyzję o przedłużeniu terminu nadsyłania prac do 01.01. 2021 roku.(pierwotna wersja: Praca konkursowa musi zostać nadesłana w terminie ustalonym przez Organizatora do 30.11.2020r. do godziny 23:59).

Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: ekonomia.w.bajce@gmail.com wpisując w temacie wiadomości pseudonim autora. Należy również przesłać podpisany formularzem zgłoszeniowym (Załącznik 1) oraz zgodę na uczestnictwo i przetwarzanie danych (Załącznik 2). Prosimy o przesłanie skanów dokumentów lub o wyraźne zdjęcie.

 

do pobrania:

Regulamin Konkursu i załącznik 1 i 2
ekonomia w bajce

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.01.2021

Nagrody: Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych 10-15 lat 16-21 lat W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych po 5 zwycięskich prac, które zostaną umieszczone w formie audiobooka na płycie z bajkami dla dzieci. Oprócz tego na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Przedział wiekowy: 10-21 lat

Region: Ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny