Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs etyczny „Inny – nie znaczy gorszy”

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Gdańsku zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas 4-8 do udziału w ogólnopolskim konkursie na plakat. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane indywidualnie, nie w grupach.

Zadanie konkursowe: należy wykonać plakat w formacie A3 ilustrujący hasło „Inny - nie znaczy gorszy”.
Oprócz ilustracji na plakacie powinno być zamieszczone hasło „Inny - nie znaczy gorszy”, które może być wydrukowane, napisane odręcznie, wyklejone, przyozdobione w dowolny sposób.Plakat powinien zawierać hasło promujące oraz propozycję graficzną.
Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej, z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują.
Napisy są często przetworzone artystycznie.


Technika wykonania pracy: dowolna (może zawierać odstające elementy).
Format: tylko A3 (prace w innym formacie nie będą oceniane).Kryteria oceny prac: zgodność z tematem; estetyka wykonania; kreatywność w doborze materiałów; gama kolorystyczna; pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.


Termin dostarczania prac do organizatora: do wtorku 14 marca 2023r. (liczy się data wpływu do placówki).

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 , ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs „Inny nie znaczy gorszy”


 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin konkursu, karta zgłoszenia, zgody rodziców

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody i dyplomy

Przedział wiekowy: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny