Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs etyczny „Inny – nie znaczy gorszy”

Ogólnopolski konkurs etyczny „Inny – nie znaczy gorszy”

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 w Gdańsku zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie na plakat.

Zadanie konkursowe: należy wykonać plakat w formacie A3 ilustrujący hasło „Inny - nie znaczy gorszy”. Oprócz ilustracji na plakacie powinno być zamieszczone hasło „Inny - nie znaczy gorszy”, które może być wydrukowane, napisane odręcznie, wyklejone, przyozdobione w dowolny sposób.

Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej, z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

Technika: dowolna (może zawierać odstające elementy).
Format: tylko A3 (prace w innym formacie nie będą oceniane).

Prace konkursowe przyjmowane są do 31 marca 2022 roku pod adresem

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6
ul. Lawendowe Wzgórze 5
80-175 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs „Inny – nie znaczy gorszy”

 

do pobrania: regulamin i karta zgłoszenia

 

Regulamin
1. Organizator: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 w Gdańsku
2. Koordynator: p. Agnieszka Trętowska
3. Cele:
- zainteresowanie uczniów problematyką etyczną
- zwiększenie świadomości uczniów na temat tolerancji
- rozwijanie uzdolnień plastycznych
- popularyzacja formy plakatu

4. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie z klas 4-8 bez względu na to, czy uczęszczają na zajęcia etyki, czy też nie.

5. Tematyka konkursu:
Należy wykonać plakat w formacie A3 ilustrujący hasło „Inny - nie znaczy gorszy”. Oprócz ilustracji na plakacie powinno być zamieszczone hasło „Inny - nie znaczy gorszy”, które może być wydrukowane, napisane odręcznie, wyklejone, przyozdobione w dowolny sposób.

6. Plakat powinien zawierać hasło promujące oraz propozycję graficzną.
Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej, z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

7. Technika: dowolna (może zawierać odstające elementy).

8. Format: tylko A3 (prace w innym formacie nie będą oceniane).

9. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem; estetyka wykonania; kreatywność w doborze materiałów; gama kolorystyczna; pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu.

10. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

11. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

12. Termin dostarczania prac do organizatora: do czwartku 31 marca 2021r. (liczy się data wpływu do placówki).

13. Miejsce dostarczania prac:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 6 , ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gdańsk;
z dopiskiem: Konkurs „Inny – nie znaczy gorszy”

14. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia (załącznik).

15. Wyniki Konkursu „Inny – nie znaczy gorszy” będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły http://zsp6.edu.gdansk.pl

16. Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

17. Uwagi końcowe:
Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez karty zgłoszeń - nie będą brane pod uwagę. Organizator traktować będzie prace z największą starannością, jednak nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu pocztowego.

Koordynator – A. Trętowska - mail: ag.t@wp.pl
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 21 kwiecień 2022

Nagrody: Tak

Przedział wiekowy: 11-14

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny