Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs FIGLARNY MIŚ

Regulamin ogólnopolskiego konkursu FIGLARNY MIŚ

 

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu


Cele konkursu:

- zachęcenie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu wraz z rodziną;
- pobudzanie dziecięcej wyobraźni;
- rozwijanie umiejętności plastyczno-manualnych,
- promowanie twórczych dokonań młodych artystów;
- integracja rodzinna.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VI.

Zasady konkursu:

- konkurs polega na wspólnym, rodzinnym wykonaniu przestrzennego MISIA z dowolnego materiału;
- wielkość MISIA mierzona sercem autora;
- każda szkoła biorąca udział w konkursie może zgłosić dowolną ilość prac;
- prace należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez przesłanie zdjęcia wykonanego MISIA na adres: anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl.
- zdjęcie MISIA musi być wykonane tak,  aby było wyraźne, ostre i czytelne, a kolory na zdjęciu były jak najbliższe oryginałowi.

Kryteria oceniania prac:
- zgodność z tematem konkursu;
- oryginalność;
- pomysłowość;
- wykorzystane materiały;
- estetyka pracy.

Termin konkursu:
Od 12.10.2020 do 09.11.2020 r.
Prace należy przesłać w wyznaczonym terminie do koordynatora konkursu.
20.11. 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej SP 89 w Poznaniu.Komisja konkursowa/jury:
Anita Orzechowska
Katarzyna Bykowska

Nagrody:
Dyplomy, nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu
Anita Orzechowska

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 20.11.2020

Nagrody: Dyplomy, nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-13 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny