Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny AUTOPORTRET 2023

W całej historii sztuk wizualnych nie ma bodaj bardziej eksploatowanego tematu jak portret, a trudna do ogarnięcia ilość wykonanych przez stulecia portretów w rozmaitych technikach, konwencjach czy wariantach stylistycznych nie przeszkadza twórcom aby ten dorobek wciąż pomnażać. Ta niezmienna potrzeba portretu podparta jest odwieczną tęsknotą człowieka do stworzenia swego rodzaju „zastępczości” względem modela, która zdaje się być główną jego funkcją. Zastępczość ta, mieści w sobie nie tylko chęć przekazywania swojego wizerunku potomnym, ale także intensywne pragnienie potwierdzenia własnej obecności czy w końcu swoistego spotkania samego siebie. I właśnie ta ostania możliwość wydaje się najbardziej pociągająca. Autoportret jako szczególny rodzaj portretu, kiedy to fotograf jest jednocześnie swoim modelem, ma sprowokować uczestników do stworzenia szeregu wariacji na swój temat i poszukiwań odniesień do własnej podmiotowości.

 

WARUNKI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 12-15 lat 16-24 lata

Terminy: Nadsyłanie prac wraz z formularzami zgody do: 30.04.2023 r. Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: do 16.05.2023 r. Osoby zakwalifikowane do wystawy i laureaci konkursu powiadomieni zostaną drogą mailową.

Zgłoszenia: W konkursie mogą brać udział tylko prace zgłoszone w postaci plików elektronicznych. Prosimy nie przysyłać oryginalnych odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych.

Termin nadsyłania prac: 30.04.2023 r.

Zgłoszenia mailem: należy nadsyłać na adres: konkursfotograficzny@mdk.wroclaw.pl Mail powinien zawierać zgłaszane prace, wypełnioną i podpisaną metryczkę pracy oraz formularz/e zgody (pdf lub skan). W temacie maila należy wpisać: AUTOPORTRET 2023 Wymagania techniczne: Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć prac w postaci: - plików cyfrowych JPEG (.jpg, 300 dpi, sRGB, długość krótszego boku nie mniejsza niż 2500 pixels, wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 3MB.

Jury: Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.

Nagrody: Dla autorów najwyżej ocenionych prac w dwóch kategoriach wiekowych oraz nagrody publiczności organizator przewidział nagrody rzeczowe. Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac: Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac odbędzie się w formie elektronicznej na stronie facebook organizatora. Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym konkursem.

Koordynator konkursu: Dorota Sitnik, instruktor fotografii w MDK im. Mikołaja Kopernika. dsitnik@mdk.wroclaw.pl

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin konkursu wraz z załącznikami

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16.05.2023

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 12-24 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy