Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Dla Dzieci i Młodzieży „Cysterski ślad w czterech porach roku”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich zaprasza dzieci i młodzież szkolną (od klasy 4 szkoły podstawowej) do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym. Konkurs rozpoczął się 15 października i potrwa do 15 lipca 2022 roku. Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu miejsc i obiektów związanych z działalnością zakonu Cystersów w przeszłości i obecnie w postaci miejsc, ciekawych pod względem przyrodniczym, turystycznym i krajobrazowym (np. kościoły, cmentarze, kapliczki, figury, zabytki z otaczającą przyrodą, zachowane mury, dawna architektura sakralna, charakterystyczne pozostałości czy interesujące miejsca noszące znamiona działalności Cystersów) i przedstawienie ich na 4 fotografiach (bez ramek), o każdej porze roku.

Prace zgłaszane na konkurs będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
a) I kategoria- uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VIII;
b) II kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych.


Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie samodzielnie lub przy wsparciu nauczyciela. W przypadku wykonywania pracy pod kierunkiem nauczyciela należy wpisać jego dane  w karcie zgłoszeniowej.

Temat konkursu brzmi: „Cysterski ślad w czterech porach roku”.
Zadanie konkursowe: wykonanie 4 fotografii obiektu, fragmentu infrastruktury zachowanej
po działalności Cystersów, o każdej porze roku.


Zgłoszenia prac:
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 4 fotografie konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniami, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu oraz przesłać je drogą elektroniczną (cyfrowy plik : JPG, JPEG, PNG, RAW, GIF max.5 MB, 300 dpi, dłuższy bok min. 3000 pix.)
na
adres: konkurs.osgc@gmail.com (w tytule maila należy wpisać tytuł konkursu)
w terminie do dnia 15 lipca 2022 r.


Kryteria oceny prac:
zgodność z tematem przewodnim konkursu;
kreatywność;
precyzję, jakość i estetykę wykonanych zdjęć;
pomysłowość ujęcia tematu.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody rzeczowe.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

cysterski konkurs_2021_plakat

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 15 sierpnia 2022

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 10-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny