Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „FOTOGENICZNOŚĆ”

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Fotogeniczność” jest Miejski Dom Kultury i Urząd Miejski w Turku. Do udziału organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: klasy 4 - 6
II kategoria: klasy 7 i 8 szkół podstawowych
III kategoria: szkół ponadpodstawowych.

Zagadnienie fotogeniczności można rozpatrywać z różnych perspektyw. Dlaczego niektóre zjawiska, osoby lub obiekty doskonale „wychodzą” na zdjęciach, a inne wręcz przeciwnie? Czy fotogeniczność można utożsamić z pięknem? A może fotogeniczność to tak naprawdę umiejętności fotografującego…? Temat tegorocznego konkursu skłania też do refleksji nad istotą fotografii, nad związkiem między obrazem rzeczywistym i jego przedstawieniem na zdjęciu. Obraz fotograficzny odbieramy tylko jednym zmysłem, świat wokół nas to zespół wielu różnych bodźców – ten aspekt też może być inspiracją do twórczych poszukiwań w obszarze szeroko pojętej fotografii. W temacie fotogeniczności możemy zawrzeć portret, przyrodę, architekturę, miejsce... Wszystko bez ograniczeń!

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia. Wymagany format zdjęć to 15x21 – wywołany na papierze błyszczącym. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać do Organizatora konkursu do 17 kwietnia 2023 roku.

Miejski Dom Kultury w Turku
ul. Tadeusza Kościuszki 13
62-700 Turek

 

plakat_fotogeniczność_nowy_b

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28 kwietnia

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 11-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny