Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „Z EKOLOGIĄ PRZEZ ŚWIAT”

Regulamin konkursu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 zaprasza uczniów z klas I – III  do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej  „Z ekologią przez świat”.

Celem konkursu jest upowszechnienie idei ochrony Ziemi, dbanie o otaczające nas środowisko, przedstawienie piękna przyrody i jej bogactwa oraz rozwijanie własnej wyobraźni, kreatywności
i oryginalności pomysłów.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: • samodzielne wykonanie pracy techniką grafiki komputerowej w programie Paint, (bez fotomontażu, clipart’ów, skanowania zdjęć) przedstawiającej różnorodne walory naszej planety,

 • wydrukowanie pracy na papierze fotograficznym na arkuszu A4,

 • pracę należy opisać na odwrocie zgodnie z poniższym wzorem,Imię
i nazwisko uczestnika konkursu
Wiek  Klasa  Nazwa szkoły,dokładny adres,

telefon kontaktowy,

e-mail
Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego
         


 • prace wraz z wypełnionymi zgodami (4 załączniki) należy wysłać lub  dostarczyć osobiście do organizatora konkursu do dnia 5.04.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) wraz z dopiskiem: Konkurs Ekologiczny na adres:


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15
54-611 Wrocław
Stanisławowska 38-44

 1. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu.

 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 16.04.2020 na szkolnej stronie internetowej: sp25wroclaw.pl

 4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, które będą dostarczone przez Pocztę Polską.

 5. Organizatorzy konkursu nie zapewniają potwierdzenia uczestnictwa w konkursie wszystkim uczniom i ich opiekunom.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 7. Dodatkowe informacje:


Katarzyna Dziurkiewicz katarzyna.dziurkiewicz@gmail.co
Katarzyna Leciejewska kleciejewska@gmail.com
Janina Ziółkowska spispi@op.pl
ŻYCZYMY POWODZENIA I CZEKAMY NA PRACE!
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Janina Ziółkowska

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16.04.2020

Nagrody: rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: od 7 do 10 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny