Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!” V edycja

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 6-8) oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie grafiki komputerowej "Wyraź to w PIXEL-Ach!". Tematem tegorocznej, piątej edycji konkursu jest "Tam chcę wrócić... - piękno polskiej przyrody".

Zamknięci w domach przez ostatnie miesiące związane z pandemią często zapominamy, że natura ma niezwykły dar. Kontakt z przyrodą daje ukojenie, odpręża, a nawet leczy jak uważa Hipokrates, ojciec medycyny - "Przyroda jest lekarzem dla wszelkich chorób".

Zaprezentujcie piękne miejsca w najbliższej okolicy, urokliwe zakątki Polski, które Was zachwyciły, do których chcielibyście wrócić. Pokażcie niezwykłe elementów natury ożywionej i nieożywionej, bogactwa polskich lasów i borów, gór lub morza. Zilustrujcie jak piękna jest polska przyroda i jak ważny jest z nią kontakt.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, wykonaną w postaci bitmapy lub grafiki wektorowej. Praca powinna składać się z elementów graficznych samodzielnie wykonanych w programach: GIMP, Inkscape, Corel Draw, Adobe Photoshop i innych typu freeware, shareware lub komercyjnych, jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.

UWAGA! Prace zawierające gotowe elementy, niewykonane przez autora będą dyskwalifikowane. Organizatorzy proszą o przestrzegania praw autorskich.

 

Jak dostarczyć prace na konkurs:
Prace należy przesłać na płytach CD lub DVD zapisane w formacie programu, który został wykorzystany do wykonania oraz przekonwertowane do formatu JPG lub PNG. Płyty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły. Dodatkowo należy przesłać wydruk pracy w formacie od A4 do A3.

Na odwrocie wydrukowanej pracy należy trwale przymocować wypełnioną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Termin zgłaszania prac: do 28 października 2021 roku

Adres organizatora:

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj

z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej”

Kryteria oceny:

- zgodność pracy z tematem,
- znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzi programów graficznych,
- estetyka wykonania,
- kompozycja przestrzenna i barwna,
- kreatywność, oryginalne ujęcie tematu.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły: 23 listopada 2021 r. Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wernisażem wystawy oraz wręczeniem nagród i wyróżnień, odbędzie się w siedzibie I LO im. ONZ w Biłgoraju, ulica Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj, 3 grudnia 2021 r.

UWAGA: W przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z pandemią, podsumowanie konkursu odbędzie się tylko w formule online, a nagrody dla laureatów zostaną wysłane pocztą.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem adloonz@poczta.onet.pl oraz pod numerem telefonu 84 686 0442 (p. Anna Dobraczyńska)

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin, załącznik, klauzula RODO

 

 

 

VEdycja.png
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23 listapada 2021 r.

Nagrody: nagrody rzeczowe i książkowe

Przedział wiekowy: 13-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny