Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Zamień celebrytę na autorytet” VIII edycja –„Parady postaci historycznych” rok szkolny 2023/2024

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, adresowany jest do młodzieży z klas 6-8 szkoły podstawowej. Uczestnicy biorą udział w konkursie jako 3–osobowe zespoły reprezentujące daną placówkę.


Zadaniem zespołu jest:

- wybór postaci historycznej (w VIII edycji konkursu szczególnie zachęcamy do wyboru
postaci - Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej, znanych i nieznanych, np. lokalnych bohaterów),
- prezentacja wybranej postaci - cały zespół przygotowuje w dowolny sposób i w dowolnej
formie prezentację postaci historycznej - zwracając uwagę na jej postawę, działania, niesioną pomoc i w formie filmiku przesyła na adres organizatora konkursu, filmik powinien trwać max.10 min.
- wykazanie się wiedzą dotyczącą życia, postawy, działalności wybranej postaci historycznej - każdy zespół w kilku zdaniach uzasadnia wybór swojej postaci – dlaczego może być autorytetem dla współczesnej młodzieży
- wykazanie się ogólną wiedzą historyczną związaną z życiem ludności żydowskiej w Polsce w czasie II wojny światowej, w tym wyjaśnieniem czym był Holocaust (materiał klasy VIII, np. podręcznik Wczoraj i dziś Nowa Era str. 27 – 31, 75 - 78) - każdy uczestnik
będzie rozwiązywał indywidualnie test online uzyskując punkty na konto całego zespołu.

Zgłoszenia do konkursu prosimy kierować na adres celebryta@sp16.bialystok.pl
do 23 listopada 2023r. (czwartek) podając:
- numer i pełną nazwę szkoły z adresem i telefonem kontaktowym,
- wybraną postać historyczną,
- imiona i nazwiska uczestników konkursu,
- imię i nazwisko opiekuna, email
- adres email – szkoły
- przesłane zgody – scany (na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku, podpisaną
klauzulę informacyjną)


Filmiki prezentujące postać historyczną należy przesłać na adres:
celebryta@sp16.bialystok.pl – najpóźniej do 1 grudnia 2023r.(piątek)
- wykazanie się ogólną wiedzą historyczną związaną z życiem ludności żydowskiej w Polsce w czasie II wojny światowej, w tym wyjaśnieniem czym był Holocaust - każdy uczestnik będzie rozwiązywał indywidualnie test online w formularzu Google uzyskując punkty na konto całego zespołu - test będzie dostępny we wtorek - 5 grudnia 2023r. od g. 10.45 do g. 11.15 na blogu konkursu https://celebrytasp16.blogspot.com


Jury powołane przez organizatora konkursu będzie oceniać:
- trafność wyboru postaci historycznej,
- pomysłowość i oryginalność prezentacji postaci,
- umiejętność prezentacji uczniów,
- wiedzę uczniów dotyczącą wartości prezentowanych przez wybraną postać historyczną -
uzasadnienie wyboru,
- wiedzę uczniów związaną z życiem ludności żydowskiej w Polsce w czasie II wojny światowej, w tym wyjaśnieniem czym był Holocaust.Regulamin, zgody do pobrania ze strony OrganizatoraKonkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: grupowy