Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Literacki dla dzieci i młodzieży „Zawierszowani”

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Zawierszowani” jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Grubby w Przytocku.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII).


Zadaniem uczniów jest interpretacja dowolnego wiersza Urszuli Kozioł. Organizatorzy nie narzucają sztywnych ram interpretacji. Chcemy, by lektura poezji wyzwoliła w dzieciach szczere przeżycia emocjonalne, a przede wszystkim na dłużej wprowadziła Ich w barwne, poetyckie światy.


Wymagania formalne:
- jeden uczeń można dokonać interpretacji tylko jednego wiersza,
-
interpretacja wiersza nie powinna liczyć więcej niż dwie strony wydruku komputerowego, format Word, czcionka 12 – Times New Roman,
- z każdej szkoły można nadesłać maksymalnie pięć prac,
- prace muszą być wykonane samodzielnie


Prace konkursowe (wraz z załącznikiem) należy przesłać na adres mailowy organizatora do 4 czerwca 2023 r.zawierszowani@wp.pldo pobrania ze strony Organizatora:


regulamin wraz ze zgodami
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: publikacja

Przedział wiekowy: uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny