Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny „Pudełko moich marzeń”

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury „Na pięterku” w Zduńskiej Woli zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6 – 19 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym i literackim.

Termin nadsyłania prac:   do dnia  26.02.2021 r.
(o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego)

Konkurs prowadzony będzie w następujących kategoriach:
1.    - plastycznej    2. - literackiej (poezja i proza)

KATEGORIA PLASTYCZNA
a.    Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat
b.    Technika wykonania prac dowolna /rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki mieszane/ BEZ PRAC PRZESTRZENNYCH!!!
c.    Format prac maksymalnie A3
d.    PROSIMY NIE ROLOWAĆ PRAC!!!
e.    Do każdej pracy prosimy dołączyć wypełnioną drukowanymi literami
„Kartę Zgłoszeniową” podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu oraz na odwrocie pracy przykleić  „Załącznik Do Pracy Plastycznej”.
f.    U W A G A ! NIE PRZYJMUJEMY prac bez kart zgłoszeniowych  ani z kartami wypełnionymi nieczytelnie lub niekompletnie.

KATEGORIA LITERACKA
a.    Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat
b.    W kategorii literackiej uczestnik zgłasza własne, dotychczas nie publikowane teksty:
- w kategorii proza – do pięciu stron maszynopisu (1 praca),
- w kategorii poezja – dwa utwory.
c.    Prace prosimy przesyłać w formie papierowej (4 egzemplarze) i elektronicznej (płyta CD/DVD – podpisana imieniem nazwiskiem i godłem autora).
d.    Prosimy nie zszywać prac!
e.    Do pracy należy dołączyć wypełnioną czytelnie, drukowanymi literami i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu „Kartę Zgłoszeniową”.
f.    Prace powinny być opatrzone słownym godłem (pseudonimem) z dołączoną kopertą oznaczoną takim samym godłem, ostemplowaną pieczęcią szkoły (placówki) i zawierającą wypełniony „Załącznik Do Pracy Literackiej”.
g.    U W A G A !  NIE PRZYJMUJEMY prac bez kart zgłoszeniowych ani z kartami wypełnionymi nieczytelnie, niekompletnie, bądź bez podpisu rodzica/opiekuna.

 

Prace należy nadsyłać na adres:

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli,
ul. Kilińskiego 17, 98-220  Zduńska Wola

tel. 43 823-22-01, 500-299-615
Adres e-mail: centrum.pieterko@gmail.com


do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin Pudełko moich marzeń 2021
KARTA-ZGŁOSZENIA 2021

 

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny