Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs literacko-fotograficzny „(Pod)różne historie” – „O podróżach w pandemii”

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ogólnopolskich konkursach fotograficznym i literackim "(Pod)różne historie". Każdy z uczestników może wziąć udział w jednym lub dwóch konkursach.

W tegorocznej edycji tematyka konkursów dotyczy podróży w rzeczywistości dotkniętej pandemią. Nadesłane prace powinny przedstawiać przeżycia, refleksje czy spostrzeżenia uczestników.

Podróż może być tu pojmowana sensu stricte jako wyprawa zrealizowana w okresie pandemii przy wszystkich wynikających z sytuacji ograniczeniach lub też opis wędrówki symbolicznej – metafizycznej, podróży marzeń przeżytej w wyobraźni, w czasie, podążaniu w głąb samego siebie, poszukiwaniu „nowych lądów" w czasie ograniczeń.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria: 8 – 11 lat
II kategoria: 12 – 15 lat
III kategoria: 16 lat i powyżej.

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 29 kwietnia 2021 roku lub do 9 maja 2021 roku wypełnić  elektroniczną  kartę  zgłoszenia  dostępną  na  stronie  internetowej Organizatora: www.mdk.bialystok.pl -w zakładce konkursy/interdyscyplinarne/(Pod)różne historie. Formularze zgłoszenia dostępne są też w linku poniżej.

Termin nadsyłania prac na konkurs literacki upływa 29.04.2021 r.

Termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny upływa 9.05.2021 r.

Uroczyste podsumowanie konkursów odbędzie się on-line 28 maja 2021 roku, o godz. 10.00 na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz fanpage'u placówki na Facebook'u.
Warunki udziału w konkursie literackim„(Pod)różne historie”

Do konkursu można zgłosić dowolną ilość uczestników, każdy z nich może złożyć maksymalnie jedną pracę, przy czym każda z nich musi być napisana indywidualnie.

Zgłoszone prace muszą realizować temat konkursu, rozumiany dosłownie lub w przenośni.
Do konkursu przyjmowane będą prace pisane prozą w formie: reportażu, listu, opowiadania, felietonu, dziennika itp.

Warunki techniczne:
a) objętość do 4 stron napisanych czcionką Times New Roman 12 pkt.,interlinia 1,5, marginesy 2,5,
b)pracę należy opatrzyć wyłącznie godłem lub pseudonimem autora oraz informacją, do której kategorii  wiekowej należy. To samo godło/pseudonim powinno znajdować się na karcie zgłoszenia.
Organizatorzy proszą, by nie zszywać kartek.

Do  pracy  należy  dołączyć  jej  kopię w  formacie  edytowalnym (doc,  odt,  itp.) na  nośniku elektronicznym  (również  opisaną  samym  godłem)  lub  przesłać  na  adres: podrozne.historie@mdk.bialystok.pl

Kryteria oceny prac literackich: zgodność z tematem konkursu, oryginalne ujęcie zagadnienia, poprawność stylistyczno-językowa, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, samodzielność wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny,
Warunki udziału w konkursie fotograficznym„(Pod)różne historie”

Uczestnik może zgłosić do konkursu pięć prac o tematyce  podróżniczej. Zestaw (nie więcej niż 3 zdjęcia) liczony jest jako jedna praca.

Zgłoszone prace muszą realizować temat konkursu- rozumiany dosłownie lub w przenośni.

Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 9 maja 2021 roku przesłać zdjęcia drogą elektroniczną poprzez internetową platformę do darmowej wysyłki plików   np.   Wetransfer   (do   2GB) podając   adres   odbiorcy podrozne.historie@mdk.bialystok.pl

Warunki techniczne: minimalne wymagania rozmiar dłuższego boku przekraczający 3000 pikseli, rozdzielczość 300 dpi,format pliku: jpg, tif lub png.
Plik należy opisać wg wzoru: kategoria_nazwisko_imię_numer pracy/zestawu.

Kryteria oceny prac fotograficznych: zgodność z tematem konkursu, oryginalne ujęcie zagadnienia, samodzielność wykonania pracy, estetyka wykonania pracy

 

Szczegółowych informacji na temat konkursów udzielają: Magdalena  Szeląg, Dominika Chojnacka-Jamiołkowska -Dział  Organizacji  Imprez,tel. 85 732 79 49, e-mail: podrozne.historie@mdk.bialystok.pl

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin

Formularz zgłoszenia na konkurs literacki

Formularz zgłoszenia na konkurs fotograficzny

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 8-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny