Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Literacko-Historyczny dla młodzieży „Zmień historię…”

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów oraz klas 7-8 szkół podstawowych do dopisania nowego zakończenia, stworzenia nowej historii waszych ulubionych postaci ze szkolnych lektur.  Fikcyjnych lub historycznych.

 Iwona Kienzler – Juror Honorowy - Autorka ponad osiemdziesięciu książek – publikacji non-fiction z zakresu historii, jak również leksykonów i słowników. Pisze także reportaże z podróży oraz artykuły dotyczące spraw gospodarczych i historii Polski, a także odwiedzanych przez nią krajów i regionów. Pasjonuje się historią, a zwłaszcza rolą kobiet.

Organizatorzy zapraszają uczniów do dopisania nowego zakończenia, stworzenia nowej historii waszych ulubionych postaci ze szkolnych lektur. Fikcyjnych lub historycznych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich - liceów, techników i szkół branżowych oraz uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

Uczestnik Konkursu przesyła, na adres kolohistorycznesosw2gdynia@gmail.com  jedną pracę konkursową – nie przekraczającą trzech stron wydruku komputerowego, czcionka 12, interlinia 1,5. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz nazwą miejscowości i szkoły na każdej stronie.
Do pracy należy dołączyć w osobnym pliku formularz zgłoszeniowy (załącznik 1),
Prace nie spełniające powyższych wymogów formalnych i przesłane w inny sposób będą odrzucane.

Laureat pierwszego miejsca otrzyma książkę z autografem pani Iwony Kienzler

 

Regulamin na stronie szkoły: https://sosw2gdynia.pl/ogolnopolski-konkurs-literacko-historyczny-zmien-historie/
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 2 lutego 2024

Nagrody: rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 13-24

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki