Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs na plakat „Moja przestrzeń”

Celem konkursu jest zaprojektowanie plakatu w odpowiedzi na tegoroczny temat: “Moja przestrzeń”. Konkurs jest adresowany do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu.

Założenia:
Przestrzeń mieści w sobie wiele definicji. Może to być miasto, najbliższa okolica, obszar objęty jakimiś granicami lub bez nich. Przestrzeń może istnieć lub nie. Możemy ją widzieć lub doświadczać innymi zmysłami. Mówi się o przestrzeni na słowa, własne poglądy. Co może mieścić się w przestrzeni? Jak ona wygląda? Jak się w niej czuję? Chcemy poznać perspektywę młodzieży na ich przestrzeń, jak ją widzą i definiują. Czym ona jest lub może być i co oznacza.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami  konkursu  mogą  być  uczniowie  w  wieku  14-19  lat  (ukończona  szkoła
podstawowa).
Uczestnictwo w konkursie ma charakter indywidualny.
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 2 prace.
Termin dostarczania prac: do 1 marca 2022.
Udział w konkursie musi zostać zgłoszony poprzez rejestrację na stronie: mdk2.pl

Warunki techniczne dot. zgłoszenia prac na konkurs:
Praca musi być odpowiedzią na tegoroczny temat konkursowy: “Moja przestrzeń”.
Format pracy: 50x70 cm (orientacja pionowa).
Technika wykonania prac: prace  można  wykonać  wykorzystując  techniki  tradycyjne:  rysunek,  malarstwo,  grafika warsztatowa, kolaż lub techniki cyfrowe: grafika komputerowa, fotografia, fotomontaż. Techniki można mieszać i łączyć ze sobą.

Kryteria oceny prac: wybór  i  sposób  interpretacji  tematu, interesujący dobór środków artystycznego wyrazu oraz koncepcję realizacji.

Na odwrocie każdej pracy powinny znajdować się informacje:
○ Imię i nazwisko autora/autorki
○ Tytuł pracy
○ Wiek
○ Klasa
○ Rodzaj szkoły
○ Krótki opis pracy

Do przesyłki należy dołączyć KARTĘ UCZESTNICTWA oraz zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w ramach konkursu.

Prace konkursowe należy wysłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. Za Cytadelą 121
61-663 Poznań
z dopiskiem: Ryza 2022

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin wraz z załącznikami

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 1 kwietnia 2022

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplomy, publikacja pokonkursowa

Przedział wiekowy: młodzież ze szkół ponadpodstawowych 14-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny