Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKT KOMIKSU MÓWIĄCE OBRAZKI “MÓWIĘ O…SMUTKU I RADOŚCI” EDYCJA 2023

CELE KONKURSU:
Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania formą komiksową, rysunkiem i grafiką komputerową.
Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji poprzez działalność literacką i artystyczną.
Pobudzanie kreatywnego myślenia.
Rozwijanie posługiwania się poprawną polszczyzną ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowa pisanego (bez wulgaryzmów).
Wymiana doświadczeń między młodymi twórcami i ich opiekunami.
Promowanie edukacji regionalnej i posługiwania się gwarą śląską.
Popularyzowanie talentów i umiejętności, prezentacja twórczości młodzieży szkolnej.


 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz wychowanków domów kultury  w wieku od 10 do 19 lat.

Tematem pracy mogą być historie związane z emocjami smutku i radości. NIE MOŻNA stosować wulgaryzmów (polskich i/lub obcojęzycznych).

Należy przesłać jedną pracę w załączniku e-mail na adres: komiks@mdkchorzow.com (format JPG lub PDF, prace w innych formatach nie będą zakwalifikowane do konkursu).

Technika wykonania pracy: maksymalnie 2 strony formatu A4, cała praca zawiera od 4 do 8 okien komiksowych.

Obowiązują dwie formy konkursu z podziałem na grupy wiekowe: 

Projekt komiksu w formie rysunku (technika dowolna: szkic, kredka, farby, cienkopisy, markery itp.)

klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
klasy 7 - 8 szkoły podstawowej
szkoły ponadpodstawowe

Projekt komiksu w formie grafiki komputerowej

klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
klasy 7 - 8 szkoły podstawowej
szkoły ponadpodstawowe


Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę rysunkową lub jedną pracę graficzną.

Nadesłane prace nie mogą stanowić pracy grupowej (1 praca = 1 osoba​). Limit prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela to maksymalnie 10 sztuk.

III. TERMINY:

Prace wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na udział należy przesyłać do 20 lutego 2023 r, na adres e-mail: komiks@mdkchorzow.com

Jako temat wiadomości należy wpisać tytuł konkursu MÓWIĄCE OBRAZKI.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mdkchorzow.pl oraz na portalach społecznościowych placówki do 31 marca 2023 r.. O sposobie rozdania nagród/dyplomów laureaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub mailowo). 

NAGRODY:

Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zdecyduje o podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

RYSUNEK
klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
klasy 7 - 8 szkoły podstawowej
szkoły ponadpodstawowe 

GRAFIKA KOMPUTEROWA
klasy 4 - 6 szkoły podstawowej
klasy 7 - 8 szkoły podstawowej
szkoły ponadpodstawowe

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej grupie wiekowej.

Prace rysunkowe i graficzne oceniane są odrębnie.

Wybrane nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w Młodzieżowym Domu Kultury.

 

 

do pobrania:

REGULAMIN MÓWIĄCE OBRAZKI 2023 + załączniki (karta zgłoszenia)

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 31 marca 2023

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 10 - 19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny