Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII. K
Cele konkursu:
Rozwijanie


 • zainteresowań uczniów literaturą i poezją,;

 • umiejętności interpretacji tekstów w języku obcym;

 • ekspresji twórczej;

 • kompetencji językowych;

 • Integracja szkolna i międzyszkolna.


Temat konkursu: ,I know who I am.
You see, but you do not observe. The distinction is clear..”
Arthur Conan DoyleThe Adventures of Sherlock Holmes

Zasady uczestnictwa

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.

 • Każda szkoła typuje maksymalnie do 4 reprezentantów;

 • W szczególnych przypadkach możliwe jest dopuszczenie do udziału w konkursie więcej niż 4 reprezentantów z jednej szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.

 • Konkurs ma formę prezentacji dowolnego fragmentu książki Artura Conna Doyla z cyklu Sherlock Holmes – długość tekstu powinna mieścić się w zakresie do 1,0 – 1,5 minuty nagrania MP4.

 • Opiekun uczestników zobowiązany jest do zebrania od uczniów i przekazania organizatorowi Konkursu skanu/zdjęcia załącznika nr 1 podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz załącznika nr 2 podpisanego przez nauczyciela – jest to niezbędny warunek  uczestnictwa
  w Konkursie.

 • Zgłoszenia do konkursu – ilość uczestników (imiona i nazwiska i klasa), nazwiska nauczycieli przygotowujących i opiekuna zespołu, nagrania – należy kierować na adres mailowy: baszuk@vp.pl (proszę o napisanie w tytule wiadomości „Konkurs czytania”) lub telefonicznie – 602 17 77 19 do dnia 9 maja  2021 r.

 • W przypadku indywidualnego zgłoszenia ucznia - uczestnik przesyła opisane nagranie oraz podpisany załącznik 1.


 

 

Regulamin konkursu oraz załączniki do regulaminu dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 22.05.2021

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 11-14 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny