Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs pięknego czytania w językach angielskim i niemieckim 2023

ZASADY UCZESTNICTWA


 • organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.

 • Każda szkoła typuje maksymalnie do 4 reprezentantów wyłonionych w eliminacjach szkolnych;

 • W szczególnych przypadkach możliwe jest dopuszczenie do udziału w konkursie więcej niż 4 reprezentantów z jednej szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.

 • Konkurs ma formę prezentacji dowolnego fragmentu Lewis Carroll’s classic story „Alice in Wonderland”– długość tekstu powinna mieścić się w zakresie 1,0 – 1,5 minuty nagrania MP4 (wizja i dźwięk).

 • Opiekun uczestników zobowiązany jest do zebrania od uczniów i przekazania organizatorowi Konkursu skanu/zdjęcia załącznika nr 1 podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz załącznika nr 2 podpisanego przez nauczyciela – jest to niezbędny warunek  uczestnictwa w Konkursie.

 • Zgłoszenia do konkursu – ilość uczestników (imiona i nazwiska i klasa), nazwiska nauczycieli przygotowujących i opiekuna zespołu oraz nagrania konkursowe – należy kierować:

  • Język angielski baszuk@vp.pl (proszę o napisanie w tytule wiadomości „Konkurs czytania”), w razie problemów i pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 602 17 77 19 do dnia 30 marca  2023 r. – koordynator Barbara Waszuk

  • Język niemiecki evapauli@wp.pl (proszę o napisanie w tytule wiadomości „Konkurs czytania), do dnia 30 marca  2023 r. – koordynator Ewa Pauliczek
 

REGULAMIN KONKURSU1. Nazwa konkursu

Ogólnopolski Konkurs Pięknego Czytania w Językach Angielskim i Niemieckim

“I wonder which way I ought to go.”


2. Cele konkursu

Rozwijanie

• zainteresowań uczniów literaturą i poezją,;

• umiejętności interpretacji tekstów w języku obcym;

• ekspresji twórczej;

• kompetencji językowych;

• Integracja szkolna i międzyszkolna.
3. Zasady uczestnictwa

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.

• Każda szkoła typuje maksymalnie do 4 reprezentantów wyłonionych w eliminacjach szkolnych;

- W szczególnych przypadkach możliwe jest dopuszczenie do udziału w konkursie więcej niż

4 reprezentantów z jednej szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami.

• Konkurs ma formę prezentacji dowolnego fragmentu Lewis Carroll’s classic story „Alice in Wonderland”– długość tekstu powinna mieścić się w zakresie 1,0 – 1,5 minuty nagrania MP4 (wizja i dźwięk).

• Opiekun uczestników zobowiązany jest do zebrania od uczniów i przekazania organizatorowi Konkursu skanu/zdjęcia załącznika nr 1 podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz załącznika nr 2 podpisanego przez nauczyciela – jest to niezbędny warunek uczestnictwa

w Konkursie.

• Zgłoszenia do konkursu – ilość uczestników (imiona i nazwiska i klasa), nazwiska nauczycieli przygotowujących i opiekuna zespołu oraz nagrania konkursowe – należy kierować:

o Język angielski baszuk@vp.pl (proszę o napisanie w tytule wiadomości „Konkurs czytania”), w razie problemów i pytań prosimy o kontakt telefoniczny – 602 17 77 19 do dnia 30 marca 2023 r. – koordynator Barbara Waszuk

o Język niemiecki evapauli@wp.pl (proszę o napisanie w tytule wiadomości „Konkurs czytania), do dnia 30 marca 2023 r. – koordynator Ewa Pauliczek
4. Przebieg konkursu

Przebieg konkursu jest dwuetapowy:

• I etap : eliminacje szkolne – szkolny koordynator przeprowadza wewnątrzszkolne eliminacje i typuje 4 reprezentantów konkursu ze szkoły;

• II etap: eliminacje międzyszkolne. Szkolny koordynator / uczniowie nadsyłają pliki MP4 do dnia 30 marca - termin nieprzekraczalny.

a. z języka angielskiego na adres mailowy baszuk@vp.pl lub Messengera: Barbara Waszuk.

b. z języka niemieckiego na adres mailowy evapauli@wp.pl

• W skład jury wchodzą lektorzy języków obcych – ostateczny skład jury zostanie ogłoszony wraz z wynikami konkursu.

• Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: klasy 4-6 oraz klasy 7-8

• Ponadto wszystkie zgłoszone nagrania będą zaprezentowane na Fun Page’u Konkursu 10.04.2023 roku opisane imieniem i klasą uczestnika, w dniach od 11 do 20.04.2023 roku wyłonimy uczestnika, który otrzyma „Nagrody Publiczności”

• Ogłoszenie wyników 23 kwietnia – w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich oraz Dniu Języka Angielskiego – laureaci zostaną poinformowani mailowo. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na Fun Page’u Konkursu oraz na stronie Internetowej i FB organizatorów
5. Kryteria oceny

Komisja konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

• Poprawne przeczytanie wybranego fragmentu – akcent, wymowa;

• Interpretacja tekstu, intonacja;

• Ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój);
6. Nagrody

• Wszyscy uczestnicy otrzymają DYPLOMY uczestnictwa;

• Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez prywatnych sponsorów

i organizatorów.
 

do pobrania ze strony Organizatora

Regulamin konkursu, załączniki


 

 

Baner4.jpg

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23.04.2023 rok

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 11-14 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny