Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Techniczny Dla Dzieci i Młodzieży „Nasz wiatrak – nasze dziedzictwo”

"Nasz wiatrak – nasze dziedzictwo” to nowa propozycja dla wielbicieli konkursów. Organizatorzy – dr Natalia Lyons (w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach – zapraszają uczestników do samodzielnego przygotowania prac (plastycznych lub technicznych) ilustrujących młyn wietrzny z terenu województwa świętokrzyskiego, z którym związana jest dana społeczność. Może to być obiekt istniejący, jak też obiekt (rzeczywisty), który nie zachował się do dnia dzisiejszego w terenie.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 19 roku życia.

Prace będą oceniane w następujących kategoriach:

Plastycznej:

  • uczniowie klas 1–3,

  • uczniowie klas 4–6,

  • uczniowie klas 7–8, liceum,

  • uczniowie szkół plastycznych, studiów artystycznych i pracowni rysunku – do 19  lat.


Technicznej (model mechanizmu wiatraka):

  • uczniowie liceów i techników oraz szkół ponadpodstawowych innego rodzaju (szkół budowlanych, techników, szkół zawodowych i innych szkół technicznych ponadpodstawowych).


 

Warunki techniczne:

Kategoria Plastyczna – polega na przedstawieniu wiatraka w krajobrazie. Kategoria ta dedykowana jest uczniom szkół podstawowych, liceów, a także szkołom, studiom i pracowniom rysunku.
Technika wykonania prac jest dowolna.
W tej kategorii liczymy na prace poddające obserwacji budynek wiatraka i otaczający go krajobraz lub też jego wnętrze i mechanizmy. Może to być obiekt istniejący, jak też obiekt rzeczywisty, który nie zachował się do dnia dzisiejszego w terenie, odnaleziony na starych, rodzinnych fotografiach, w archiwach, publikacjach dotyczących wiatraków i młynarstwa, itp.
W przypadku korzystania z wizerunków wiatraków zamieszczonych w publikacjach prosimy
o podanie źródła, z którego korzystano (autor, tytuł, rok wydania, wydawca, strona).
W przypadku korzystania z fotografii ze zbiorów zdjęć rodzinnych prosimy o podanie nazwiska autora zdjęcia i roku wykonania fotografii, a jeżeli nie są one znane, prosimy
o przesłanie informacji, z czyich zbiorów pochodzi.

Plastyczna – praca może być wykonana w dowolnej technice, w formacie podanym dla poniższych kategorii:
- klasy 1–3 ( format A4),
- klasy 4–6   (format A3, B3),
- klasy 7–8  (format A3, B3), liceum,  szkoły plastyczne, studia artystyczne i pracownie rysunku (format A3, B3) do 19 lat.

Kategoria Techniczna – polega na przedstawieniu mechanizmu wiatraka w taki sposób, by zobrazować pracę jego mechanizmu i obrót kamieni młyńskich w wiatraku napędzanym skrzydłami.
Kategoria ta dedykowana jest w szczególności uczniom liceów, szkół budowlanych, techników, szkół zawodowych i innych szkół technicznych ponadpodstawowych.
Pracę można wykonywać w grupach (maksymalnie 6 osób).
Materiał do wykonania pracy: dowolny (np. plastik, papier, tektura, drewno, itd.).
Najważniejsze jest, aby mechanizm wiatraka działał (np. na podmuch wentylatora, obracanie ręczne skrzydeł lub na baterie) i obrazował obrót kamieni młyńskich.
Maksymalny wymiar modelu wiatraka to:  50 cm / 50 cm / 100 cm.

Prace na konkurs można zgłaszać indywidualnie oraz za pośrednictwem szkół, natomiast same prace mogą być wykonywane m.in. na zajęciach szkolnych, klubowych, świetlicowych, warsztatowych itp.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą elektroniczną i zwykłą do 8 kwietnia 2021 roku (czwartek) 2021 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu, nie data stempla pocztowego.

Wysyłanie prac na konkurs

Prace plastyczne należy sfotografować i przesłać wraz z kartą zgłoszenia (wypełnioną elektronicznie lub pismem drukowanym, czytelnie (tylko takie zgłoszenia będą przyjmowane) i podpisanymi załącznikami regulaminu:

Załącznik nr 1
Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażaniu zgody na udział w konkursie
Załącznik nr 2
Oświadczenie uczestnika konkursu

na  adres mailowy: artystyczny@wdk-kielce.pl

Prace plastyczne należy  następnie opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem i adresem uczestnika konkursu oraz klasą i nazwą szkoły (dane na rok szkolny 2020/2021); zabezpieczyć koszulką lub teczką i przesłać na adres :

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
25–033 Kielce

z dopiskiem Konkurs „Nasz wiatrak – nasze dziedzictwo”

Prace należy podpisać na odwrocie, czytelnie, drukowanymi literami w prawym dolnym rogu.

Prace techniczne – modele mechanizmów należy sfotografować (widok ogólny z każdej strony oraz detale). Zdjęcia należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia (wypełnioną elektronicznie lub pismem drukowanym, czytelnie (tylko takie zgłoszenia będą przyjmowane) i podpisanymi załącznikami regulaminu:

Załącznik nr 1
Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażaniu zgody na udział w konkursie
Załącznik nr 2
Oświadczenie uczestnika konkursu

na adres mailowy artystyczny@wdk-kielce.pl

Przesłane pliki należy opisać: imieniem i nazwiskiem oraz tytułem pracy.
Zdjęcia prac technicznych należy  następnie opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem, klasą oraz nazwą szkoły (dane na rok szkolny 2020/2021), zabezpieczyć koszulką lub teczką i wraz z modelem przesłać na adres :

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25–033 Kielce
z dopiskiem Konkurs „Nasz wiatrak – nasze dziedzictwo”

Zdjęcia należy podpisać na odwrocie czytelnie, drukowanymi literami w prawym dolnym rogu zdjęcia.

Do prac należy dołączyć wypełnione załączniki regulaminu:
- kartę zgłoszeń,
- załącznik nr 1,
- oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażaniu zgody na udział w konkursie,
- załącznik nr 2,
- oświadczenie uczestnika konkursu podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Osobom zainteresowanym udziałem w konkursie wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej nry tel.: 41 36 55 141 / 142, adres e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin, załącznik 1 i 2

Karta zgłoszenia, zgody

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy