Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,​DZIECI TEŻ OSZCZĘDZAJĄ WODĘ​”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim zaprasza dzieci z całej Polski do udziału w konkursie plastycznym "Dzieci też oszczędzają wodę".

Konkurs adresowany jest do:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całej Polski.


Zadanie konkursowe: 


Przygotowanie pracy plastycznej “Dzieci też oszczędzają wodę”.


Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) w formacie A 3 lub A 4 bez elementów przestrzennych. Prace na konkurs można zgłaszać wyłącznie drogą mailową, w formie skanu lub zdjęcia wykonanej pracy (Sugerowany format zdjęcia może być zapisany w formacie JPG, zalecany maksymalny wymiar 800x600 pikseli oraz objętości 180KB, przy wskazanych minimalnych wymiarach 300 x 300 pikseli).


Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie i indywidualnie. Jedna praca może mieć tylko jednego autora. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.


Wraz z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie (załączniki do regulaminu)


Prace należy przesłać do Organizatora do 30 czerwca 2020 roku na adres: konkurs@zspklebark.pl​


Organizatorzy konkursu powołają Komisję Konkursową która dokona oceny prac pod kątem:
1) formalnym - przesłanie wymaganych dokumentów/załączników
2) zgodność pracy z tematem, zobrazowanie sposobu oszczędzania wody;
3) oryginalności wykonania pracy;
4) samodzielność wykonania pracy;
5) walory artystyczne pracy;


Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody niespodzianki oraz dyplomy.do pobrania ze strony Organizatora:


Regulamin konkursu, karta zgłoszenia, oświadczenie o danych osobowych


Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 30 września

Nagrody: upominki i dyplomy

Przedział wiekowy: 4-9 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny