Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „20 lat Harry’ego Pottera w Polsce”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zaprasza wszystkich fanów Harry'ego Pottera do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym, organizowanym z okazji 20 lecia obecności książek o młodym czarodzieju na polskim rynku.

Konkurs jest otwarty i odbywać się będzie w pięciu kategoriach wiekowych:
• kategoria I –do lat 6
• kategoria II –od 7 do 10 lat
• kategoria III –od 11 do 14 lat
• kategoria IV –powyżej 15 lat
• kategoria V –rodzinna (prace wykonane przez dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i ich rodziców lub prawnych opiekunów)

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w danej kategorii (ilustracja, praca komputerowa, kukiełka lub pacynka).

Przedmiotem konkursu jest wykonanie:
- ilustracji tematycznie związanej z bohaterami serii „Harry Potter”
- pracy komputerowej tematycznie związanej z bohaterami serii „Harry Potter”
- kukiełki tematycznie związanej z bohaterami serii „Harry Potter”
- pacynki tematycznie związanej z bohaterami serii „Harry Potter”

harry potter

Wymogi techniczne dotyczące wykonania prac:

Ilustracja -format od A4 do formatu 100 x 70 cm, -technika dowolna.
Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, numer kontaktowy, tytuł utworu, który został zilustrowany oraz kategoria. Praca komputerowa–wykonana w dowolnym graficznym programie komputerowym (praca musi być wydrukowana). Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące informacje: nazwa programu w którym wykonano pracę, imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, numer kontaktowy, tytuł utworu, który został zilustrowany oraz kategoria.
Kukiełka-lalka teatralna sztywno osadzona na kiju. Dopuszczalna dowolna wielkość kukiełki. Do pracy powinna być przymocowana kartka zawierająca informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, numer kontaktowy, tytuł utworu, który został zilustrowany oraz kategoria.
Pacynka-lalka teatralna nakładana na dłoń jak rękawiczka i poruszana palcami aktora-animatora. Dopuszczalna dowolna wielkość pacynki. Do pracy powinna być przymocowana kartka zawierająca informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, numer kontaktowy, tytuł utworu, który został zilustrowany oraz kategoria.

Prace wraz z odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do organizatora konkursu do dnia 29 lutego 2020 roku.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla
ul. Jana Kasprowicza 12
47-400 Racibórz

Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „20 lat Harry'ego Pottera w Polsce”

Kryteria oceny prac:
a)zgodność z tematem
b) indywidualność interpretacji
c) stopień trudności techniki
d) staranność i dbałość wykonania
e) ogólne wrażenie estetyczne.

 

do pobrania ze strony organizatora konkursu:

regulamin konkursu

karta zgłoszenia - praca rodzinna

karta zgłoszenia - uczestnik niepełnoletni

karta zgłoszenia - uczestnik pełnoletni

karta zgłoszenia - zgoda dla szkół

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 19 marca 2020

Nagrody: nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach

Przedział wiekowy: dzieci, młodzież, rodziny

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy