Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2021 „Majowe święta w mojej Małej Ojczyźnie”.

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie zaprasza do udziału w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM 2021 „Majowe święta w mojej Małej Ojczyźnie”.

Z uwagi na trwającą pandemię konkurs przeprowadzony będzie w formie elektronicznej.
Celem Konkursu jest między innymi promowanie obchodzenia świąt narodowych,
a także kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej i narodowej.

Konkurs jest adresowany do uczniów specjalnych szkół podstawowych,  branżowych oraz szkół przysposabiających do pracy. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych 7-13 lat i 14-24 lata.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem są obchody świąt majowych w środowisku lokalnym. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polski symbol narodowy. Pracę można wykonać dowolną techniką płaską.
Prace powinny być sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez nauczyciela prowadzącego na adres ostrodakonkurs@wp.pl
Należy je nadesłać w terminie do 25 kwietnia wypełniając formularze dostępne
w załączniku.
Więcej szczegółów w załączonym Regulaminie i na stronie https://oswostroda.edupage.org/

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego "Majowe święta w mojej Małej Ojczyźnie"

Formularz zgłoszenia do konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

majowe świeta plakat
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10/05/2021

Nagrody: nagrody rzeczowe i dyplomy

Przedział wiekowy: 7-24 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny