Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły” 2021

To już trzecia edycja konkursu "Anioły", który cieszy się ogromną popularnością. W tym roku nowością jest rozszerzenie formuły o ceramikę. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Będą dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci przyborów plastycznych.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 7 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej – uczniów, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego , świetlic terapeutycznych, szkół.
Prace plastyczne będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria A – wiek 7 -9 lat
II kategoria B – wiek 10 – 12 lat
III kategoria C – wiek 13 -15 lat

W konkursie oceniane będą prace wykonane w dowolnej technice płaskiej: rysunek, malarstwo itp. oraz forma przestrzenna - ceramika. Format prac: A3

Każda placówka może zgłosić maximum 20 prac do konkursu. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną prace. Praca nie może być zbiorowa.

Termin zgłaszania prac na konkurs: do 30 listopada 2021 roku.

Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi:
- imię, nazwisko i wiek autora pracy
- adres, nazwa placówki
- telefon kontaktowy

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do dnia 30 listopada 2020 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim
ul.1 Maja 17/19
95 -070 Aleksandrów Łódzki

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK oraz profilu społecznościowym placówki do 18 grudnia 2020 roku
Nagrody i wyróżnienia zostaną wysłane pocztą.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu regulamin oraz karta zgłoszenia


 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16.12.2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki