Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „AUTOPORTRET, CZYLI PORTRET WŁASNY” VI EDYCJA

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego w wieku od 7 do 26 lat.

I KATEGORIA od 7-9 lat,
II KATEGORIA od 10 – 13 lat,
III KATEGORIA od 14 – 17 lat,
IV KATEGORIA  od 18 – 21 lat,
V KATEGORIA od 22-26 lat,

Mając na uwadze propagowanie wśród dzieci i młodzieży refleksyjno - intelektualnej formy wypowiedzi plastycznej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Młodzi twórcy pod okiem opiekunów artystycznych mają możliwość symbolicznego wyrażenia, przedstawienia siebie za pomocą środków wyrazu plastycznego.  
 
Autoportret,czyli  portret własny

            Celem konkursu jest stworzenie swojego autoportretu i opowiedzenie o sobie. Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość takim jakim się jest w środku i na zewnątrz.

    Zastanawiając się nad istotą Autoportretu.Trudno nie dojść do wniosku, że jest to jeden z najtrudniejszych tematów zarówno do namalowania, jak i do pokazania. Prawdziwy Autoportret to jest  obraz na którym pokazujemy więcej niż tylko wizerunek postaci. Za pomocą Autoportretu możemy opowiedzieć światu o sobie. Pierwsze Autoportrety pojawiły się w średniowieczu, a od renesansu malowanie ich stało się coraz bardziej rozpowszechnione i trwa do dzisiaj. Wielu artystów malowało Autoportrety niemal przez całe swoje życie, tworząc w ten sposób cykle swoich podobizn, m.in. Rembrandt van Rijn, Tamara Łempicka, Amadeo Modigliani, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Albrecht Dürer, Francis Bacon,  Frida Kahlo, Egon Schiele, Amadeo Mogiliani, Rafael Santi, Lucian Freud, Salavadr Dali, Andy Warhol, Stanisła  Wyspiański, Witkacy, Jacek Malczewski... Dojrzali, wrażliwi artyści portretują siebie samych, by dotrzeć do głębi swojej duszy, by zrozumieć istotę człowieczeństwa.

    Wraz z erą nowych środków przekazu nadeszła też nowa moda. Uczestnicząc w masowej komunikacji często chcemy być zauważonymi. Dobrze czy źle, byle być widocznym. Selfie, czyli autoportret zazwyczaj wykonywany z trzymanego w ręku aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego, który trafia do sieci stał się przebojem tego świata. Specjalistami tej formy wypowiedzi najczęściej są ludzie młodzi, ci którzy mniemają że mają coś do pokazania. Zastanówmy się więc nad tym jakimi chcemy pokazać się światu, jakie rekwizyty podkreślą nasz stosunek do życia i czy tło naszej pracy ma wymowę istotnego dla nas symbolu, ponieważ autoportret jest portretem psychologicznym. Ważna jest tu więc autorefleksja o sobie, o swoim charakterze, zachowaniu, upodobaniach. Nasuwa się też pytanie – jak widzimy siebie my sami, a jak postrzegają nas inni?  
Pokaż jaki jesteś naprawdę wykonując swój autoportret.

Każdy uczestnik może do konkursu zgłosić tylko jedną prace formatu od A3 do 100x70. Praca powinna być wykonana w jednej z wymienionych technik:

Malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, olejne, tempery, gwasze, itp.)
Rysunkowej  (ołówek, kredki ołówkowe, pastele olejne, pastele suche, promarkery, węgiel, it.p)
Graficznej  (grafika warsztatowa, grafika komputerowa, itp.)
Forma przestrzenna   (rzeźba, płaskorzeźba, asamblaż, instalacje, itp.)
Technika własna   ( mozaika, collage, batik, itp.)

Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie (załącznik 1 -  Karta informacyjna).
Dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane i staja się własnością organizatora.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w celach promocyjnych (załącznik 2 - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA).

Organizator przewiduje nagrody w każdej kategorii wiekowej :

I NAGRODA
II NAGRODA
III NAGRODA
WYRÓŻNIENIA

UWAGA, ZMIANA:

Konkurs zostaje przedłużony do 7 maja 2021 roku. Organizatorzy przywracają też tradycyjną formę zgłaszania prac na konkurs czyli drogą pocztową.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul. Chełmińska 104
86-300 Grudziądz

Z dopiskiem Autoportret, czyli portret własny VI edycja.

Prace które do tej pory wpłynęły do Organizatora biorą udział w konkursie.

 

Poprzednie wersje regulaminu:

Praca konkursowa powinna być dostarczona do 31 października 2020 roku drogą elektroniczną na adres : autoportret-portretwlasny@o2.pl
Przesłana do organizatora praca konkursowa musi zawierać:
- skan lub zdjęcie pracy w formacie JPG o rozmiarze do 7 MB,
- skan informacje o autorze załącznik 1
- karta informacyjna,
- skan oświadczenia załącznik - 2

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych są zobowiązani do przesłania oryginałów prac na adres:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Chełmińska 104 86-300 Grudziądz
Z dopiskiem Autoportret, czyli portret własny VI edycja.
O terminie dostarczenia prac laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefonicznie.

(Pierwotna wersja: Nadsyłanie prac : 22 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego)
Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy :  17 czerwca 2020 r.)

 

do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "Autoportret czyli portret własny" edycja VI + załączniki 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 17 czerwca

Nagrody: nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej

Przedział wiekowy: 7-26 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny