Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bory Dolnoślskie mostem dla pokoleń”

Celem konkursu jest uchwycenie w pracy plastycznej niezwykłości fascynującego świata roślin i zwierząt oraz ukazanie walorów przyrodniczych i turystycznych Borów Dolnośląskich – prastarej puszczy, która łączy pokolenia. Obok celów artystycznych ważnym jest również dostrzeżenie współczesnych problemów stanowiących zagrożenie dla fauny i flory tego unikalnego ekosystemu, troska o ekologię i refleksja, jak chronić nasze historyczne dziedzictwo.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: A. malarstwo i rysunek, B. fotografia.Format prac plastycznych A4, fotograficznych min.13x18 cm.

Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych z zachowaniem podziału dla grup wiekowych:

I. 4-6 lat, II. 7-12 lat , III.13-18 lat, IV. powyżej 18 lat.

Prace należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) najpóźniej w dniu 16.03.2020r. na adres:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Lubańska 29 B,
59-724 OSIECZNICA

tel. 75 731 21 08
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26.03.2020

Nagrody: nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: od 4 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny