Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Choinki Jedynki” – „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Polskie Radio zapraszają dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat do udziału w konkursie plastycznym "Choinki Jedynki".

Aby wziąć udział w konkursie należy do 20 listopada nadesłać na adres organizatora własnoręcznie wykonaną pracę.
Technika wykonania dowolna plastyczna, płaska. Organizatorzy nie przyjmują prac przestrzennych.
Format pracy od A4 do A2

Prace plastyczne przyjmowane będą do 20 listopada 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). W dniach od 21 listopada do 30 listopada 2019 r., dwa razy dziennie Jury spośród prac nadesłanych w dniach 20 października -20 listopada 2019 r, przyznawać będzie dwie nagrody główne i cztery wyróżnienia, z pominięciem prac uprzednio nagrodzonych. Nagrodami w konkursie są albumy o sztuce.


adres organizatora:

Polskie Radio S.A. Program I
al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa


z dopiskiem na kopercie „Choinki Jedynki”

Wszystkie prace przekazane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez wynagrodzenia na własność Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. W dniu 07 grudnia 2019 r. na antenie Programu I Polskiego Radia S.A. odbędzie się organizowana przez Fundację licytacja 20 prac nagrodzonych nagrodami głównymi oraz 12 prac podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” przekazanych dodatkowo przez Fundację.

Regulamin dostępny jest na stronie organizatora

Załącznik do regulaminu - zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie - do pobrania ze strony organizatora

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.11

Nagrody: rzeczowe - albumy o sztuce

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny