Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Być jak Anna”

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Zespole Szkół w Błażowej. Konkurs jest organizowany z okazji nadania szkole imienia Anny Jenke.

Urodziła się ona sto lat temu 3 kwietnia 1921r. w Błażowej. Zawsze kochała ludzi i przyrodę, a dzieci chętnie się do niej garnęły. Uczyła je czytać, pisać, opiekowała się nimi. Po wybuchu II wojny światowej zaangażowała się w pracę na rzecz bliźnich organizując zbiórki żywności, leków, przygotowując paczki dla jeńców, opiekując się rannymi. Była organizatorką akcji „Kromka chleba” dla biednych osieroconych dzieci. Zaangażowała się w tajne nauczanie i działalność konspiracyjną. Organizowała pomoc dla walczącej Warszawy. Po studiach podjęła pracę w Jarosławiu jako polonistka w liceum. Była wspaniałą nauczycielką, wychowawczynią i dyrektorem w Liceum Sztuk Plastycznych. Cały swój wolny czas poświęcała innym. Biednym i potrzebującym kupowała leki, ubrania i żywność. Odwiedzała i pielęgnowała chorych w szpitalach i w domach. Młodzież miała do niej nieograniczone zaufanie. Służebnica Boża Anna Jenke zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 15 lutego 1976r.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I - uczniowie klas IV - V szkoły podstawowej.
Kategoria II - uczniowie klasy VI – VIII szkoły podstawowej.
Z jednej placówki można przesłać 6 prac.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
• Wykonanie pracy plastycznej, będącej własną interpretacją tematu „Być jak Anna”.
Co w obecnej sytuacji można zrobić, aby postępować tak jak Anna Jenke?
• Format pracy A3.
• Technika dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, techniki eksperymentalne.
Termin nadsyłania prac: 10.05.2021r.
• Konkurs odbywa się drogą internetową.
Wykonane prace powinny być sfotografowane i będą oceniane na podstawie przesłanej dokumentacji fotograficznej (jedna praca – jedno zdjęcie).

Dokumentację fotograficzną pracy oraz Załącznik 1 (zgoda rodzica/opiekuna) i Kartę zgłoszenia należy przesłać na e-mail: mmkusz1801@gmail.com
w temacie wpisując tytuł konkursu: „Być jak Anna” oraz imię i nazwisko autora.

Uwagi końcowe:

Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2021.
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.
Osoba udzielająca informacji o konkursie - Małgorzata Kusz tel.: 668 963 774.

 

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin, zgoda rodzica/opiekuna, karta zgłoszenia

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2021

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: klasy 4-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny