Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka”

Fundacja "Żyj z pasją" zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka”.

Zadaniem Konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej bukietu dla Babci lub Dziadka.

Cele Konkursu:
• wychowanie dzieci i młodzieży w duchu szacunku wartości rodzinnych,
• kształtowanie silnych więzi międzypokoleniowych,
• zwrócenie uwagi na ogromną rolę Babci i Dziadka w wychowaniu dzieci,
• nadanie należnej rangi Świętu Babci i Dziadka,
• kształtowanie poczucia estetyki,
• rozwijanie wyobraźni twórczej,
• uwrażliwienie na piękno i bogactwo kwiatów.

Warunki techniczne:
Technika wykonania prac jest dowolna np.: malarstwo, grafika, rysunek lub inne techniki na płaskim podłożu umożliwiającym prezentację w antyramie, prace nie mogą być rolowane, składane. Do wykonania pracy można wybrać dowolne kwiaty.
Format prac:  A-3 (297mmX420mm), bez oprawy.
Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych:
7-12 lat
13-18 lat

Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac różnych autorów (przesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje placówkę z udziału w Konkursie).
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 20.01.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego). Każda nadesłana praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie. Prace należy wysłać na adres:

Fundacja Żyj z pasją,
Chmielna 73 b lok.14,
00-801 Warszawa, z dopiskiem KONKURS.

Nagrodą dla laureatów I miejsc jest pobyt na Wakacjach z pasją, które odbędą się w 3-16 lipca 2022 roku w Zakopanem.

Do pobrania:
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: dla zwycięzców w obu kategoriach: pobyt na Wakacjach z pasją

Przedział wiekowy: 7-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny