Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Historia Łodzi”

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pragnie serdecznie zaprosić do udziału w konkursie uczniów klas III-VIII SP i uczniów Szkół Średnich na zaprezentowanie pracy plastycznej zainspirowanej 600-letnią historią miasta Łódź.

Tematyka prac konkursowych ma być związana z historią Łodzi, można wybrać spośród wyszczególnionych zagadnień:
- plastyczne wyobrażenie wybranej postaci z łódzkich baśni i legend
- portret wybranej postaci historycznej związanej z historią Łodzi
- łódzka legenda w obrazie
- scena prezentująca wybrane ważne wydarzenie z historii miasta Łódź
- krajobraz fabrycznego miasta
- plastyczna fantazja z motywem przewodnim łódki z herbu Łodzi

Technika wykonania i format prac: praca powinna być wykonana na powierzchni płaskiej: malarstwo, rysunek, grafika o formacie nie mniejszym niż A-4 i nie większym niż A-3, z wykorzystaniem techniki farby plakatowej / kredki świecowej / pasteli / technika mieszana / kolaż i in. (Uwaga - praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką, ale z pominięciem technik komputerowych).

Zgłoszenia na konkurs wysyłać mogą także rodzice.

Prace należy nadsyłać na adres: 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi ul. Gdańska 13, 90-706 Łódź

z dopiskiem Sekcja Edukacyjna
W przypadku wysłania pracy pocztą o zachowaniu terminu zgłoszenia pracy decyduje data
stempla pocztowego.

Kryteria oceny:
- zgodność z tematem przewodnim,
- komunikatywność dla odbiorcy,
- jakość wykonania i włożonej pracy w wykonanie,
- oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu.

Prace oceniane będą według trzech kategorii wiekowych:
- klasy III-V SP
- klasy VI-VIII SP
- Szkoły Średnie

Laureaci otrzymają dyplomy i symboliczne nagrody.

Prace na konkurs są przyjmowane od 23 października 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Wyniki konkursu 12 stycznia, uroczyste podsumowanie konkursu 23 lutego.

 

do pobrania ze strony konkursu:

konkurs plastyczny – regulamin

zał. 1 – RODO

 

 

600 lat Łodzi

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 9-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny