Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury "Pod akacją" w Lublinie.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz uczestników placówek wychowania pozaszkolnego.

Zadanie konkursowe: wykonanie prac w formacie nie mniejszym niż A3 w dowolnej technice: malarstwo,rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa), malarstwo na szkle, techniki mieszane, tkanina artystyczna, aplikacja, makrama, ilustrującej wybrany wiersz Józefa Czechowicza lub poety awangardy lubelskiej:Franciszki Arnsztajnowej, Konrada Bielskiego, Tadeusza Bocheńskiego, Stanisława Ciesielczuka, Henryka Domińskiego, Wacława Gralewskiego, Stanisława Grędzińskiego, Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, Mieczysława Kossowskiego, Józefa Łobodowskiego, Antoniego Madeja, Bronisława, Ludwika Michalskiego, Władysława Podstawki, Jana Szczawieja, a także Julii Hartwig i Anny Kamieńskiej, poetek, które we wczesnej fazie swojej twórczości inspirowały się poezją awangardy lubelskiej.

Uwaga: nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.

Ilość nadesłanych prac nieograniczona.
Prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, tytuł wiersza, który zainspirował autora pracy, nazwa i adres szkoły.

Zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów oraz tytuły zilustrowanych wierszy (zbiorowa karta zgłoszenia).

Na opakowaniu należy wpisać nazwę konkursu i województwa. Termin nadsyłania prac: 14 lutego 2020 r. pod adresem:

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”
ul. Grodzka 11
20-112 Lublin

z dopiskiem ILUSTRACJE ...
(o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego)

 

do pobrania ze strony organizatora: XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza oraz poetów awangardy lubelskiej"
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny