Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Malowane poezją”

Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Aleksandrowie i biblioteką szkolną oraz Urzędem Gminy Aleksandrów zapraszają uczniów szkoły podstawowej do udziału w XVII edycji konkursu plastycznego pn. „Malowane poezją”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej inspirowanej wybranym wierszem z literatury polskiej. Może to być obraz realistyczny, symboliczny, pokazanie nastroju wiersza itp.

Technika wykonania dowolna plastyczna płaska, format prac A4 lub A3.

Odwrót pracy i wiersz (przytwierdzony do odwrotu pracy), powinny być opatrzone godłem (literowym lub graficznym). Należy także dołączyć (najlepiej przypiąć spinaczem) do pracy zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, która powinna zawierać: Kartę zgłoszenia (zał. Nr 1 do Regulaminu).

Pracę plastyczną z wymaganym załącznikiem i tekstem wiersza należy składać lub nadsyłać w terminie od 02 października 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

Prace należy nadsyłać na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie
Aleksandrów 554
23-408 Aleksandrów

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania ze strony konkursu.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2024

Nagrody: nagrody, dyplomy

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny