Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „MOJA KSIĄŻKA”

Ostatnia edycja konkursu z 2020 roku spotkała się z dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem ze strony uczestników. Widzimy potrzebę podtrzymywania tematyki i formy konkursu, dającej młodym twórcom pełną swobodę wypowiedzi artystycznej. Wobec powyższego ogłaszamy III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „MOJA KSIĄŻKA”.

Waszym zadaniem jest stworzenie książki autorskiej czyli niezwykłej, unikatowej, takiej z jaką rzadko spotykamy się w codziennym życiu. Stworzona praca nie powinna być zwyczajnym, zszytym z lewej strony plikiem zadrukowanych kartek, lecz czymś więcej: połączeniem interesującej i mądrej treści, która będzie pretekstem dla znalezienia pięknej formy. Projektowanie jej pozwali Wam puścić wodze fantazji. Inspiracji szukajcie w najrozmaitszych przedmiotach i materiałach, od papieru, kartonu, przez fotografie i stare gazety, po tkaninę, drewno, ceramikę czy twory natury. Możecie korzystać z różnorodnych technik plastycznych płaskich i przestrzennych.

W zakresie treści (która może stać się uzupełnieniem autorskiej książki artystycznej) zaczerpnijcie z bogatej skarbnicy literatury dziecięcej i młodzieżowej lub z własnego, wewnętrznego świata wyobraźni, wrażliwości, przeżyć, a może znajdziecie ją w tworzonych przez siebie wierszach lub opowiadaniach. Zachęcamy do kreatywnego, niczym nieskrępowanego poszukiwania tworzywa, kształtu i przekazu WASZEJ KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ. Niech gotowa praca nas zaskoczy i zachwyci. Pamiętajcie, jury oceniać będzie niebanalny WYGLĄD książki artystycznej, NIE JEJ TREŚĆ, która może być inspiracją, punktem wyjścia!

 

Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Tychach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat, prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół plastycznych, dla których organizatorzy przewidzieli osobną kategorię. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, na zgłoszenia prac organizatorzy czekają do 30 kwietnia 2022 roku. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

Adres Organizatora:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul. Elfów 56

43-100 Tychy


Zadanie konkursowe polega na stworzeniu książki artystycznej, która
stanowić będzie połączenie interesującej, mądrej treści z piękną formą.
PROSIMY NIE PRZYSYŁAĆ OPOWIADAŃ, WIERSZY, GDYŻ
SAMA FORMA LITERACKA NIE JEST TEMATEM KONKURSU.

Praca musi składać się z minimum 4 stron, a jej format nie może
przekroczyć A2.
Technika pracy pozostaje dowolna, tj. malarstwo, rysunek, grafika,
techniki półprzestrzenne i przestrzenne, np. ceramika, masa papierowa,
asamblaż, inne techniki mieszane (bez używania artykułów spożywczych,
zakrętek, nalepek, etc.).

 

 

do pobrania:

regulamin konkursu

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Moja Książka

ZAŁĄCZNIK NR 2 ZGODA


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: maj 2022

Nagrody: nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 7 - 19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny