Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „PEJZAŻE”

Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach już po raz czwarty zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Pejzaże". Malarstwo przedstawiające krajobraz, widok natury lub otoczenia miejskiego to jeden z głównych motywów pojawiających się w sztuce od zarania dziejów. Pejzaż jest doskonałym tematem na wyrażenie oraz pokazanie swojej inwencji twórczej. Bardzo ważne dla Nas jako organizatorów jest to, aby był to pejzaż naszej Ojczyzny. Dopuszczalna jest zarówno weduta jak i marina.

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU:Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
II.  CELE KONKURSU:
-rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
-rozbudzanie twórczej inwencji oraz kreatywności dzieci i młodzieży
-kształtowaniewrażliwości w poszukiwaniu piękna w otaczającym świecie

III.Uczestnicy konkursu
1.  Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 10 roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej– uczniów, uczestników zajęć placówek oświatowo-kulturalnych oraz świetlic terapeutycznych.
2. Prace plastyczne będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
I kategoria (A) -wiek 10 -11 lat
II kategoria (B) -wiek 12 -13 lat
III kategoria (C) –wiek 14 -15 lat
IV kategoria (D) -powyżej 15 lat

IV. Warunki uczestnictwa:
1.„Pejzaże” to konkurs prac plastycznych dwuwymiarowych, przedstawiający osobistą interpretację tematu jakim jest pejzaż. Wysoko oceniany będzie osobisty,indywidualny wkład w prace zgłoszone na konkurs.
2. W konkursie oceniane będą prace wykonane w każdej technice tradycyjnej  przyjmujące formę  rysunku lub obrazu.
3. Format zgłaszanych prac nie może być mniejszy niż A3.
4. Prace należy przekazać Organizatorowi do 20 maja 2019 roku (zmiana terminu nadsyłania prac).
5. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
6. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z danymi:-imię, nazwisko i wiek autora pracy-adres, nazwę placówki-telefon kontaktowy

Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach
ul. Bohaterów Warszawy 6
11-200 Bartoszyce

Regulamin konkursu

Metryczka
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 10-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny