Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Sztuka smaku – kuchnia artystyczna. Sztuka kulinarna i jej kulturotwórczy wymiar”

Spożywanie posiłków – jedzenie jest koniecznością nas wszystkich, jest potrzebą ciała, jednak filozofia smaku postawiła posiłek w rzędzie sztuk kulinarnych. Przeżywanie sztuki jest potrzebą wyższego rzędu, jest strawa duchową, która jedynie sztuki kulinarne mogą unaocznić. W ujęciu kosmologicznym, jemy po to, aby przeżyć – żyjemy po to, aby przeżywać. Interpretacja plastyczna zmysłu smaku i proponowane tematy: sceny biesiadne wokół stołu (np.: uroczystości świąteczne, urodzinowe, ale też zwykły obiad, śniadanie), sceny prezentujące pięknie nakryte do posiłku stoły oraz te przedstawiające śmieci, resztki jedzenia i bałagan po uczcie; martwe natury – piękne patery, misy i talerze jako „cytaty” z malarstwa holenderskiego wieku XVII albo ryby w galarecie, ciasta czy torty, kiełbasy, kosze owoców, półmiski z jadłem, słoiki z grzybami, dżemem; portrety – np. : inspirowane twórczością renesansowego artysty włoskiego Giuseppe Arciboldi’ego, tzn. wyobrażenia ludzkich twarzy lub sylwet komponowane przy pomocy warzyw, owoców i wszelakiej roślinności; portrety ludzi spożywających posiłki lub przyrządzających je : cukierników, rzeźników, piekarzy, kucharzy; plastyczne przedstawienia problemów obżarstwa i anoreksji; realizacje zagadnień etycznych, jak dzielenie się posiłkiem z głodującymi ludźmi.

 

Motto piątej edycji konkursu to słowa Sokratesa - "Najlepszym kucharzem jest głód"

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 25 lat. Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualne, organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych.
Proponowane techniki wykonania pracy: malarstwo, fotografia, rysunek, rzeźba, relief (np. szkło, ceramika, drewno, tektura, drut), grafika komputerowa, techniki własne
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30 X 30 X 30 cm

Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:
MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW
TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „SZTUKA SMAKU“
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.

 

Prace prosimy nadsyłać w terminie do 24. 01. 2020 r. na adres:
MDK „Śródmieście“
50 – 208 Wrocław
ul. Dubois 5

 

do pobrania ze strony organizatora:

Regulamin konkursu „Sztuka smaku i jej kulturotwórczy wymiar“ – V edycja

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 4.03.2020

Nagrody: nagrody indywidualne

Przedział wiekowy: 4-25

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny