Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z cyklu „Zmysły – sztuka widzenia: patrzę i widzę”

Wzrok jest bardzo ważnym zmysłem. Dzięki niemu możemy poznawać świat, zbierać
większość informacji o otoczeniu. Nie tylko pomaga nam orientować się społecznie w
świecie, który przesycony jest obrazami, multimediami, czy piktogramami, ale pełni
także dużą rolę w życiu kulturalnym. Pozwala nam podziwiać piękno natury, jest
niezbędny w odbiorze sztuk wizualnych.

Równie ważny jest w tworzeniu. Patrząc w oczy drugiego człowieka, możemy odczytać
jego emocje, zapamiętać ulotne chwile i zatrzymać je w kadrze, uchwycić piękne kolory
zachodzącego słońca, czy wyjątkowość momentów, miejsc, wydarzeń. Wzrok pomaga
nam w analizie obrazu i jest inspiracją dla naszej twórczości.
Sztuka patrzenia to świadome postrzeganie, selektywne wybieranie i przedstawianie
punktu widzenia- artysty lub obserwatora, ilustrowanie swoich myśli, uczuć i poglądów,
swojego sposobu odbierania świata, który może objawiać się w detalach, pięknych
pejzażach, kadrach z życia codziennego czy kulturowego, „decydujących momentach”.
Zasady konkursu:

WIEK UCZESTNIKÓW: od 7 do 25 lat (organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych)
Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, collage, fotografia, relief, rzeźba, szkło, ceramika, techniki własne itp
Format prac: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie
przekraczający 30 X 30 X 30 cm
Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek
autora, nazwa szkoły lub placówki oświatowej. Do pracy powinna być dołączona, czytelnie
wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w
załączeniu))

Udział w konkursie jest płatny. Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na podane niżej konto:
MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW
TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „Z CYKLU ZMYSŁY“
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.
Prosimy o zgłoszenie maksymalnie 5 prac z jednej placówki na konkurs.

Zgłoszenia prac na konkurs - nadsyłanie prac do 5 maja 2023 r. na adres:

MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5

tel. (71) 798 67 44; email: sekretariat@mdksr.wroc.pl
O terminie wernisażu (przewidywanym na 09. 06. 2023r., godz. 12.00) i wynikach
konkursu organizatorzy poinformują na swojej stronie internetowej: www.mdksrodmiescie.wroc.pl

 

do pobrania:

regulamin wraz z załącznikami

 

 

Sztuka-smaku_Archiwum-organizatora.jpg
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 9.06.2023

Nagrody: Organizator ufunduje nagrody rzeczowe dla laureatów

Przedział wiekowy: 7-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy