Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Każdy ma jakiś talent”

Świetlica Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie zaprasza do udziału w XI edycji konkursu plastycznego „Każdy ma jakiś talent”. Zadanie konkursowe polega na plastycznym zobrazowaniu swoich mocnych stron lub hobby koleżanek i kolegów oraz pokazaniu, że oddawanie się swojej pasji czyni nas szczęśliwymi.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, a szczególnie dla wychowanków świetlic szkolnych w trzech kategoriach:

  • klasy I – III

  • klasy IV-VI

  • klasy VII-VIII


Celem konkursu jest wzmacnianie poczucia własnej wartości wychowanków poprzez zachęcenie ich do odkrywania swoich mocnych stron, zdolności i talentów. Uświadomienie, że każdy ma jakieś wrodzone predyspozycje, trzeba je tylko rozpoznać, a potem warto rozwijać. Propagowanie pasji i kreatywności młodego pokolenia. Umożliwienie prezentacji umiejętności plastycznych uczniów.

Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
Uczestnicy konkursu z klas I-III przygotowują kompozycje plastyczne w formacie A4;
Uczestnicy konkursu z klas IV – VIII przygotowują kompozycje plastyczne w formacie A3,

Technika wykonania prac:
• malarstwo (akwarela, plakatówka, akryl);
• rysunek ( kredka, ołówek);
• technika malarska pasteli suchych lub olejnych;
• techniki własne mieszane z wyłączeniem kompozycji przestrzennych.

Zgłoszone prace powinny zawierać na odwrocie metryczkę z następującymi danymi:
• imię i nazwisko;
• klasa;
• imię i nazwisko opiekuna;
• nazwa i adres szkoły

Prace plastyczne oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• oryginalność i pomysłowość kompozycji plastycznej;
• zgodność pracy z tematyką konkursową;
• estetyka wykonania.

Prace wraz z wymaganymi w regulaminie załącznikami należy składać do 17 maja 2024 r. do sekretariatu lub przesłać na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego).

Świetlica w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
97-410 Kleszczów, ul. Szkolna 4

tel. 44 731 33 46, e-mail: sekretariat@spkleszczow.pl

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin konkursu, RODO, oświadczenia

 

 

kazdy ma jakis talent

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 21 maja

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny