Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci „Magia Świąt Bożego Narodzenia”

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śląskiej oraz Przedszkole Miejskie nr 14 zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Magia Świąt Bożego Narodzenia". Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci – wykonawcy indywidualni lub grupa rówieśnicza. Na konkurs można zgłaszać prace indywidualne lub zbiorowe. Praca zbiorowa może liczyć maksymalnie 3 wykonawców. Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić tylko jedną pracę.
Organizatorzy przewidują następujące grupy wiekowe:
– dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 latki i 5-6 latki
– uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

Zasady przygotowania prac
Tematem konkursu jest „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Oznacza to dowolność przygotowania prac, kojarzących się uczestnikom z tematem konkursu – anioły, choinki, Mikołaj, scenki bożonarodzeniowe itp. z zastrzeżeniem, że forma pracy i jej wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji bożonarodzeniowych.

Format pracy- A4, A3, technika wykonania pracy- dowolna, forma- płaska i przestrzenna. Prace konkursowe mogą być wykonane według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza się dowolność inspiracji i użytych form.

Prace muszą być wykonane własnoręcznie przez dzieci biorące udział w konkursie.

Do każdej pracy konieczne jest dołączenie karty zgłoszenia z metryczką wg wzoru załączonego do regulaminu konkursu.

Przyjmowanie prac
Wszystkie prace należy dostarczyć (przesłać) do 8. grudnia 2021 r. na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
ul.Niedurnego 125
41-708 Ruda Śląska
Tel. (32) 248 29 52

Z dopiskiem „KONKURS”

Rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi 10.12.2021 r. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie szkoły i przedszkola do dnia 13.12.2021 r

Kryteria oceny: ocenie podlegać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy, walory plastyczne, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone a laureaci otrzymają dyplomy i upominki.

Dodatkowych informacji udziela Pani mgr Barbara Kruczek – nr tel 663 465 622.

 

do pobrania: regulamin konkursu, karta zgłoszenia, oświadczenie rodzica/opiekuna 

 

 

 


Organizator: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Rudzie Śląskiej

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10.12.2021

Nagrody: dyplom i nagrody w ramach możliwości organizatora

Przedział wiekowy: 3-10 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny