Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. DZIEŁA MIŁOŚCI – II edycja , w 100.rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

"Brońmy się przed pozorami miłości,
nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą".
św. Jan Paweł II

Fundacja "By służyć" oraz trzebnickie siostry boromeuszki serdecznie zapraszają
dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie
plastycznym  pn. DZIEŁA MIŁOŚCI - II edycja.

Celem konkursu jest upamiętnienie postaci św. Jana Pawła II jako głosiciela, czynem i słowem, idei miłości oraz ukazanie miłości jako największej wartości w życiu młodego człowieka.

Termin dostarczenia lub nadesłania prac do organizatora: 30.o4.2020 r.
(decyduje data dostarczenia prac)
Prace należy  dostarczyć lub przesłać do biura fundacji na adres:

Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”,
(sala nr 2 na poziomie parteru klasztoru)
ul. Ks. W. Bochenka 30
55-100 Trzebnica

ZASADY UCZESTNICTWA
Prace powinny indywidualne, autorskie (nie kopiowane), wykonane przez dzieci
i młodzież, bez czynnej pomocy dorosłych i związane tematycznie z hasłem konkursu.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

WYMAGANY FORMAT PRAC
30 x 30 cm;   50 x 50 cm.

Prace zgłasza rodzic lub opiekun uczestnika.

TECHNIKA WYKONANIA PRAC :
kredka, ołówek, farby oraz techniki mieszane (tylko techniki trwałe),
wykonane na: papierze (o gramaturze gr. min. 200 g/m2), płótnie w ramie, sklejce, tekturze.
Prace wykonane na papierze o mniejszej gramaturze powinny być trwale naklejone na sztywny podkład.  Prace nie mogą być nadesłane w rulonach.

Prace  nie spełniające warunków określonych w regulaminie oraz  zniszczone
nie będą podlegały ocenie jury.

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych
I grupa    -   7 - 9 lat
II grupa   - 10 - 12 lat
III grupa  - 13 - 15 lat

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu powinny być zawierać na odwrocie pracy,
w zamkniętej kopercie, dane:
imię i nazwisko autora pracy,
wiek autora,
nazwę placówki/szkoły, klasę,
miejsce zamieszkania autora
imię i nazwisko oraz nr telefonu i adres e-mail rodzica lub opiekuna
oraz wypełnione i podpisane załączniki

WYNIKI KONKURSU:

Konkurs jest dwustopniowy
I stopień  – Nominowanie prac do wystawy pokonkursowej
w „STAREJ WOZOWNI KLASZTORNEJ”,
Ogłoszenie listy prac nominowanych do wystawy - do dnia 11 maja 2020 r.

II stopień -  Przyznanie nagród
Ogłoszenie listy prac nagrodzonych - w dniu 18 maja 2020 roku –
w 100 – tną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II

 

WYSTAWA POKONKUROWA
Z WRECZENIEM NAGRÓD I DYPLOMÓW

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej z wręczeniem cennych nagród i dyplomów
odbędzie się 24 maja(niedziela) o godz. 16.00 w „Starej Wozowni klasztornej” zlokalizowanej na terenie pocysterskiego zespołu klasztornego w Trzebnicy – Pomnika Historii.

Autorom prac, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej dyplomy i nagrody zostaną wysłane drogą pocztową

 Do pobrania ze strony organizatorów:
www.ocalicbysluzyc.pl oraz www.boromeuszki.pl
regulamin konkursu oraz załączniki

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej " By służyć"

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18 maja 2020

Nagrody: Dyplomy i nagrody: I II i III dla utorów nalepszych prac w każdejj grupie wiekowej oraz dyplomy dla uczestników prac nominowanych do wystawy pokonkursowej

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny