Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Oblicza autyzmu”

Konkurs organizowany jest przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Słoneczny Domek” z Oddziałami Specjalnymi, przy ul. Szymanowskiego 6 w Kołobrzegu. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci w wieku 3-9 lat z terenu całej Polski.

Zadanie konkursowe: stworzenie pracy plastycznej stanowiącej odpowiedź na pytanie „Jakie są oblicza autyzmu?”.
Technika wykonania prac: praca plastyczna płaska,  wykonana przy użyciu jednej lub kilku spośród następujących technik: kredki, pastele, flamastry, farby plakatowe, farby akwarelowe, wydzieranka, wyklejanka, kolaż. Do wyklejanki, wydzieranki oraz kolażu można użyć dowolnych materiałów.
Format prac:  minimum A4, maksimum A3.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę. Nie ma limitu prac z jednej placówki.

Konkurs rozpoczyna się 2 kwietnia 2021 roku, a termin nadsyłania prac upływa w nieprzekraczalnym terminie 5 czerwca 2021 roku. Prace należy zeskanować lub zrobić wyraźne zdjęcie oraz przesyłać wraz z wypełnionym formularzem oraz załącznikami do regulaminu na adres slonecznydomekkolobrzeg@gmail.com

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin

formularz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody za zajęcie I, II i III miejsca

Przedział wiekowy: 3-9 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny