Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych „MIESZKAM W POLSCE”

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile zaprasza dzieci z całej Polski w wieku przedszkolnym (5 - 6 lat) do udziału w konkursie plastycznym "Mieszkam w Polsce".

Technika wykonania prac: dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia)
Format prac: A3
Organizatorzy proszą, aby nie przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronami, liśćmi, itp. Pod uwagę będą brane tylko prace płaskie. Każda praca może mieć tylko jednego autora - w konkursie nie mogą wziąć udziału prace zbiorowe.

Każda praca powinna być OBOWIĄZKOWO oznaczona metryczką napisaną DRUKOWANYMI LITERAMI (CZYTELNIE) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1)

Kryteria oceny pracy:
samodzielność wykonania pracy, wartość artystyczną, zgodność pracy z tematyka konkursu, oryginalność, staranność wykonania.

Terminy:
Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 27.03.2020 r. na adres Organizatora. Prace po terminie nie będą brane pod uwagę. Liczy się data stempla pocztowego.
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 28.04.2020 r.

 

Dane organizatora
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile
Ul. Kusocińskiego 10 a
64-920 Piła
tel./fax. 67- 212 – 34 – 82
e- mail: pp4pila.przedszkolowo.pl

Kontakt w sprawie konkursu: konkurspp4pila@wp.pl

 

Ogólnopolski-Konkurs-Plastyczny-Mieszkam-w-Polsce

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28 kwietnia

Nagrody: nagrody za I, II i III miejsce, dyplomy

Przedział wiekowy: 5-6 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny