Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Uczniów Szkół Plastycznych „Pudełko zwane wyobraźnią – Cyprian Kamil Norwid”

Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rokiem Cypriana Kamila Norwida. To okazja, aby zgłębić twórczość tego wielkiego polskiego poety, prozaika, malarza, rzeźbiarza i filozofa. To również szansa na to, aby zastanowić się nad tym, kim dla nas jest Cyprian Kamil Norwid?

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• przedmiotem konkursu są:
- plastyczna interpretacja wybranego utworu lub fragmentu poezji Cypriana Kamila Norwida;
- wykonanie małej formy rzeźbiarskiej – medalu okolicznościowego;
konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do uczniów szkół plastycznych – liceów i ogólnokształcących szkół sztuk pięknych;
• każdy uczestnik może zgłosić jedną, własnoręcznie wykonaną pracę plastyczną lub rzeźbiarską, nie prezentowaną na innych konkursach plastycznych (nie będą przyjmowane wydruki komputerowe i prace niezgodne z formatem - do formatu pracy nie zalicza się passepartou!);
• każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą następujące (CZYTELNE) informacje: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, adres szkoły zgłaszającej, nazwisko nauczyciela-opiekuna, adres e -mail, telefon kontaktowy;
• prosimy aby tytuł i tekst wybranego utworu Cypriana Kamila Norwida umieszczony był w dolnej części pracy w taki sposób aby był możliwy do odczytania ale nie stanowił części kompozycji pracy.

KATEGORIE KONKURSOWE
- kategoria 1
- malarstwo, collage, techniki mieszane;
* Format od 50 x 70 cm do 100 x 70cm ( Załączniki nr 1 i nr 3);
- kategoria 2 - rysunek, grafika;
* Format od: 29,7cm x 42,0cm, 50x70 cm do 100cm x 70cm (Załączniki nr 1 i nr 3);
- kategoria 3 - medal okolicznościowy;
* Technika wykonania: odlew w gipsie, (awers i rewers);
*  Mała forma rzeźbiarska, format maksymalnie 15cm x 15cm (Załączniki nr 2 i nr 3);

TERMINY:
prace należy nadsyłać do dnia 04 listopada 2021 roku, na adres Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach;
• Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenie nagród.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, ul. Radiowa 3, 25-317 Kielce
Kontakt: Szkoła tel. 41 344 47 39

kontakt do Organizatorów: Małgorzata Surma, telefon: 668 44 17 19, e-mail: malgorzata.surma@plastyk.kielce.pl

 

strona konkursu - w tym karty zgłoszenia do pobrania

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: nagrody rzeczowe, wyróżnienia

Przedział wiekowy: 15-19 lat szkoły plastyczne

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny