Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Inicjały i bordiury – tajemne słowa książkowe”

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w konkursie plastycznym „Inicjały i bordiury - tajemne słowa książkowe" organizowanym w ramach wydarzenia „Fantastyka2020”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Konkurs jest adresowany do uczestników od 13 roku życia i będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  • 13-16 lat w kategorii „Juniorzy”

  • od 17 lat w kategorii „Dorośli”


Zadanie konkursowe polega na ozdobieniu inicjałem i bordiurą (dekoracyjne obramowanie, ornament) jednej z wcześniej przygotowanych przez Mediatekę pierwszych stron książek fantastycznych.

Forma pracy: plastyczna w formacie A4.
Technika wykonania prac jest dowolna. Dopuszczalne są:
•    prace wykonane w całości komputerowo i przesłane pocztą elektroniczną,
•    prace wykonane ręcznie i przesłane pocztą,
•    prace wykonane ręcznie, a następnie zeskanowane i przesłane pocztą elektroniczną.
Uczestnik ma prawo przesłać do trzech prac konkursowych.

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy

  • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Multimedia dla Dorosłych, poziom 0), w godzinach jej otwarcia,

  • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs Inicjały i bordiury”, do dnia 16.09.2020 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora),

  • przesłać skan lub zdjęcie wykonanej pracy e-mailem na adres: dorosli@biblioteka.sosnowiec.pl z dopiskiem “Konkurs Inicjały i bordiury”


do dnia 16 września 2020 roku

Przyznane zostaną 3 nagrody główne – za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora (www.biblioteka.sosnowiec.pl) do dnia 18 września 2020 r.
Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo.
Nagrody konkursowe zostaną przesłane Pocztą Polską na adres podany w karcie zgłoszeniowej uczestnika, z wyjątkiem sytuacji, w której uczestnik zaznaczy chęć osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora.

Pełen regulamin konkursu dostępny jest na stronie Biblioteki

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Karta niepełnoletni - pobierz

Karta pełnoletni - pobierz

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 18 wrzesnia

Nagrody: nagrody główne i wyróżnienia

Przedział wiekowy: młodzież od 13 roku życia, dorośli

Region: ogólnopolski

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny