Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Konik polny i mrówka, czyli bajki Jeana de La Fontaine’a”

Konik polny i mrówka, Rak stary i Rak młody czy Żółw i zając, to tylko kilka tytułów bajek, które można wykorzystać biorąc udział w nowym bibliotecznym konkursie. Z okazji 400 rocznicy urodzin Jeana de La Fontaine’a raciborska biblioteka ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny pod hasłem „Konik polny i mrówka, czyli bajki Jeana de La Fontaine’a”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ilustracji, pracy komputerowej, pacynki, kukiełki lub pracy przestrzennej nawiązującej do treści bajek Jeana de La Fontaine’a.

Prace wraz z odpowiednimi formularzami zgłoszenia należy dostarczyć do biblioteki do 15 listopada 2021r.

Konkurs jest otwarty i odbywać się będzie w pięciu kategoriach wiekowych:
kategoria I do lat 6

kategoria II od 7 do 10 lat

kategoria III od 11 do 14 lat

kategoria IV powyżej 15 lat

kategoria V rodzinna (prace wykonane przez dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia
i ich rodziców lub prawnych opiekunów)


Przedmiotem konkursu jest wykonanie:
ilustracji nawiązującej do treści bajek autorstwa Jeana de La Fontaine’a
pracy komputerowej nawiązującej do treści bajek autorstwa Jeana de La Fontaine’a

kukiełki nawiązującej do treści bajek autorstwa Jeana de La Fontaine’a

pacynki nawiązującej do treści bajek autorstwa Jeana de La Fontaine’a

pracy przestrzennej nawiązującej do treści bajek autorstwa Jeana de La Fontaine’a


Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę w danej kategorii (ilustracja, praca
komputerowa, kukiełka, pacynka lub praca przestrzenna).

Wymogi techniczne dotyczące wykonania prac:
a) Ilustracja - format od A4 do formatu 100 x 70 cm, - technika dowolna; Na odwrocie pracy
powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość,
numer kontaktowy, tytuł utworu, który został zilustrowany oraz kategoria.

b) Praca komputerowa wykonana w dowolnym graficznym programie komputerowym
(praca musi być wydrukowana). Na odwrocie pracy powinny się znaleźć następujące
informacje: nazwa programu w którym wykonano pracę, imię i nazwisko autora pracy, wiek,
miejscowość, numer kontaktowy, tytuł utworu, który został zilustrowany oraz kategoria.

c) Kukiełka - lalka teatralna sztywno osadzona na kiju. Dopuszczalna dowolna wielkość
kukiełki. Do pracy powinna być przymocowana kartka zawierająca informacje: imię i nazwisko
autora pracy, wiek, miejscowość, numer kontaktowy, tytuł utworu, który został zilustrowany
oraz kategoria.

d) Pacynka - lalka teatralna nakładana na dłoń jak rękawiczka i poruszana palcami aktora-
animatora. Dopuszczalna dowolna wielkość pacynki. Do pracy powinna być przymocowana
kartka zawierająca informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, numer
kontaktowy, tytuł utworu, który został zilustrowany oraz kategoria.

e) Praca przestrzenna technika dowolna; Do pracy powinna być przymocowana kartka
zawierająca informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, numer kontaktowy,
tytuł utworu, który został zilustrowany oraz kategoria.


 

Prace konkursowe należy dostarczyć do 15 listopada na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla
ul. Jana Kasprowicza 12

47-400 Racibórz

Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY La Fontaine


 

do pobrania ze strony Organizatora:

La Fontaine-konkurs_plastyczny-Regulamin

Zał.1-La Fontaine-zgłoszenie uczestnik niepełnoletni

Zał.2-La Fontaine-zgłoszenie praca rodzinna

Zał.3-La Fontaine-zgłoszenie uczestnik pełnoletni

Zał.4-La Fontaine-zgłoszenie dla szkół i zgoda dla nauczyciela

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 2 grudnia

Nagrody: nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych, wyróżnienia

Przedział wiekowy: do 18 roku życia oraz kategoria rodzinna

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy